Innsending

1. Registrering av innsender

Alle byråer og personer som ønsker å sende inn arbeider til Gullblyanten, må først opprette en bruker på Gullblyantens innleveringssystem på gullblyanten.no. Etter å ha fylt ut opplysninger om byrå og kontaktperson, velger man et passord og oppgir en e-postadresse. Registrering gjøres kun én gang for hver innsender.

Straks etter registrering vil du motta en aktiveringslink på oppgitt e-postadresse. Denne må klikkes på for å aktivere kontoen og fullføre registreringen. Når kontoen er aktivert kan du logge inn på gullblyanten.no med ditt valgte passord og e-post som innlogginsinformasjon.

Når du er logget inn, kan du registrere arbeider samt få oversikt over innleveringer og deres status og totalpris.

2. Registrering av arbeider

For hvert arbeid man ønsker å registrere, må man gjennom en 7-trinns registreringsprosess, der man blant annet plasserer arbeidet i ønsket kategori, oppgir bidragsytere og annen nødvendig informasjon. Her skal arbeidet også lastes opp. Tillatte formater fremgår av instruksjonene. Når man har vært gjennom alle stegene får man mulighet til å sjekke at alle opplysninger er korrekte før man leverer arbeidet. Etter at arbeidet er levert kan det ikke lenger endres.

Det er anledning til å avbryte registreringsprosessen underveis og gå tilbake til oversikten, for så å gjenoppta registreringen på et annet tidspunkt. Alle opplysninger og files lagres. Man kan også gå tilbake til tidligere steg for å rette opp eventuelle feil.

Når et arbeid er levert, genereres det en kvittering som kan lastes ned.

Ethvert arbeid får et unikt nummer (registreringsnummer). Dette står i oversikten og på kvitteringen.

Se også punkt om samleliste og betaling. Vær nøye med at alle skjemaer er korrekt utfylt, da de oppgitte opplysningene danner grunnlag for det som vises/sies under prisutdelingen. 

3. Hva skjer med arbeider som sendes inn til feil kategori?

De fleste kategoriene sier seg selv, men skulle man være usikker er det bare å sende inn der man tror den passer best – skulle det være en feilplassering, vil sekretariatet flytte jobben.

4. Hvordan sende inn arbeider?


Hver jobb lastes opp i PDF, H.264/MPEG-4 AVC eller MP3 + som presentasjonsboard i skjermkvalitet (72 dpi) 1920x1080. Se spesifikasjoner nedenfor.

Vi anbefaler å beskrive problemstillingen for jobben i eget felt på innsenderskjema, og vi anbefaler at det ikke brukes mer enn 200 ord.

Casevideo


Last gjerne opp casevideo som forklarer løsningen, denne skal ikke overstige 3 minutter. Det skal også legges ved en inntil 60 sekunders nedklipp i tilfelle jobben skal bli vist under seremonien. Vi ønsker casefilm i samme format og med samme filkrav som arbeider i filmkategorien.

Trykte jobber

Hver jobb lastes opp PDF, i sitt opprinnelige annonseformat.

Film

Alle filmarbeider i samtlige kategorier skal lastes opp som H.264/MPEG-4 AVC (.mov eller .mp4).

Fysisk jobb

Hvis jobben ikke lar seg presentere digitalt, gis det anledning å sende inn jobben fysisk.

Radio

Alle radioarbeider i samtlige kategorier skal kun lastes opp som mp3 (MPEG Layer 3, 44,100 kHz, med minimum datafrekvens 256 kbit/s).

Interaktive jobber

Alle interaktive arbeider vil bli juryert interaktivt. Husk at nettadressen må fylles ut nøyaktig og at linken må være aktiv fra og med innsendingsfristen til og med prisutdelingen (4.mars 2016).
Interaktive arbeid lastes opp med en eller flere skjermdumper av arbeidet. Dette brukes bl.a. som referanse til juryen. Last gjerne opp casevideo som forklarer løsningen.

5. Samleliste og betaling

Etter at man har registrert alle arbeidene, kan man skrive ut en samleliste som viser hvor mange arbeider som er innsendt, til hvilke kategorier, og til hvilken pris, samt totalbeløp for innsendelsen. Det er ikke nødvendig å sende inn denne.

NB! Det skal ikke sendes med betaling. Kreativt Forum vil fakturere innsendte arbeider.

Vi ønsker ikke å motta CDer, DVDer eller andre fysiske digitale formater. All overføring av filer til oss skal skje i registreringssystemet på våre nettsider.

6. Etterbruk

Kreativt Forum forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeider i bok, på video og på nettet, for distribusjon og salg.

7. Frist

Alle arbeider må være sendt inn før kl. 23.59 torsdag 28. januar 2016. Fysiske arbeider må leveres Kreativt Forum, Fredensborgveien 24A innen torsdag 28. januar kl. 16.00

Spørsmål? Kontakt Benedikte på 91 79 19 69 / benedikte@kreativtforum.no, eller Caroline Fossberg på 41 48 82 02 / caroline@kreativtforum.no