Kategorier

1. Mobil

Alle former for mobilkampanjer, app’er, mobilsider for håndholdte enheter og sms/mms-kampanjer. Juryen vil legge vekt på at dette er kampanjer og aktiviteter med ideer som er mobile i kjernen og står på egne ben, og ikke bare en forlengelse av en annen kampanje.


2. Sosiale medier

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen. Det er ikke nok at du har en online film som sprer seg på sosiale medier. Ideen eller kampanjen må vise til smart og kreativ bruk av det sosiale mediet.


3. Web

Alt av nettsider, kampanjesider, søkekampanjer, nettannonser og annen betalt annonsering på nett som ikke går inn under kategoriene mobil, onlinefilm og sosiale medier.


4. Print

All trykt reklame på betalt plass: annonser, utendørs, DM, plakater m.m. 

Utendørskategorien har de siste årene vært dominert av stunts, 3-dimensjonale løsninger og digitale uttak. Noe som har gått utover de rene plakatene. Du kan derfor velge å sende inn jobber som er en «print» her i tillegg til utendørs.


5. Film

Kategorien inkluderer alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanaler eller kino (ikke nett-TV) 


6. Onlinefilm

Kategorien inkluderer all onlinefilm der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ei. Det vil si alt fra viralfilmer og filminnhold for nettsider til pre-rolls.


7. Radio / Audio

Alt fra radiospotter til smart bruk av lyd i andre mediekanaler inkludert podcast, Spotify osv. med tydelig kommersiell avsender. 


8. Utendørs / Omgivelser

Alt av eksisterende betalte digitale og fysiske flater utendørs, for eksempel adshels, boards, kollektiv ut-/innside, stands, skilt- og informasjonssystemer, installasjons-, retail- og utstillingsdesign.


9. Stunt / Event

Kommunikasjon der det fysiske møtet mellom avsender og målgruppe er i kjernen av ideen. Dette kan også være dokumentasjon (for eksempel film) av et slikt event som har skjedd i sanntid. Jobber som sendes inn her, kan ikke også sendes inn i PR. Eksempel: SAS Comfy Challenge GB 2015 


10. Promo og aktivering

Jobber som er laget for å aktivere en målgruppe med det formål å promotere et produkt eller en tjeneste.


11. Pakningsdesign

Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder. Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.


12. Identitet

Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.). Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.


13. Integrert

Integrert gjelder for kampanjer med elementer som kvalifiserer for innlevering i minimum 2 av de andre kategoriene (unntatt Samfunn og Håndverk) og minimum 3 forskjellige elementer. Integrerte kampanjer bedømmes etter samlet utførelse og hvordan idé og konsept tas ut i flere flater.


14. Ikke-kommersiell

Alt av jobber for ikke-kommersielle avsendere der samfunnsoppdraget er tydelig. Jobber laget for å endre holdninger eller adferd, drive opplysningsarbeid, få folk til å engasjere seg i en sak eller å samle inn penger som går til veldedige formål. Jobber innsendt i Ikke-kommersiell kan ikke leveres i andre kategorier, med unntak av Håndverk- og designkategorier. Ikke-kommersielle jobber vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

Eksempler på jobber som skal inn: Alt av holdningskampanjer, innsamlingsaksjoner, kampanjer som får folk til å støtte en god sak, kampanjer laget for å vekke folk til aksjon, opplysningskampanjer m.m. Eksempler: Trafikksikkerhet, blod og organdonasjon, nødhjelp, fadderkampanjer, profilkampanjer for Forsvaret og Norsk Tipping. 

Eksempler på jobber som ikke skal inn: Kampanjer for kulturinstitusjoner som har som mål å selge billetter (teater, kino, konsert, museum m.m), subbrands og kampanjer som er laget for å tjene penger for organisasjoner uten at samfunnsoppdraget er synlig (Fretex, Pantelotteriet, kampanjer for å selge brannslukker til bil fra NAF eller luer og skjerf fra DNT eller spill som Lotto, Flax, Oddsen m.m).


15. Håndverk

All kommunikasjon som utviser et spesielt godt håndverk, i form av f.eks god tekst, art direction eller design og en produksjon som evner å løfte ideen. Ikke-kommersielle jobber kan også sendes inn i håndverk, men vil ikke bli vurdert til Grand Prix. Tips: Gullblyanten er først og fremst en idé og konseptkonkurranse. Det har derfor nærmest vært en presedens at alle jobber som vinner i Håndverk også har en sterk idé. Det holder ikke bare at det er fantastisk utført.


16. Innovasjon

Jobber som viser hvordan byrået gjennom strategi, nytenkning og kreativitet har funnet opp et nytt produkt eller tjeneste som har tilført verdi for både oppdragsgiver og forbruker. Det handler ikke nødvendigvis om teknologi, men om nyvinning i en eller annen form. 


17. Student

Arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive, og som passer inn i én eller flere av kategoriene i Gullblyanten. Arbeider som sendes inn i studentkategorien skal være produsert/laget i mellom 1.1. 2017 og 26.1.2018, mens studentene gikk på skolen, og kan ikke sendes inn i andre kategorier. 

17.1 Design (pakning og identitet)

17.2 Reklame (øvrige kategorier)


18. Brings DM-pris (Gratis innsendelse)

Brings DM-pris skal hedre de smarte, fysiske og personlige direkte-arbeidene. Det kan være en enkeltstående aktivitet, eller at DM er med som et element i en større kampanje og i samspill med flere medier. Premien er to festivalpass til Cannes Lions 2018. 

Brings DM-pris kåres blant innsendte arbeider i spesialkategorien. Juryen kan også velge å hente inn aktuelle arbeid sendt inn i andre kategorier i Gullblyanten.


19. PR

Arbeider som er utviklet for å skape fortjent oppmerksomhet. Det være seg gjennom redaksjonell omtale eller engasjement og spredning i sosiale medier. Juryen vil vektlegge hvordan kreativitet har lykkes med å skape oppmerksomhet. Jobber som sendes inn her, kan ikke også sendes inn i Stunt/event. Eksempel: Taxi Stoltenberg GB2013