Kategorier

1. Mobil

Alle former for mobilkampanjer, app’er, mobilsider for håndholdte enheter og sms/mms-kampanjer. Juryen vil legge vekt på at dette er kampanjer og aktiviteter med ideer som er mobile i kjernen, og ikke bare er en forlengelse av en annen kampanje – les: ville ideen vært like sterk, eller i det hele tatt mulig, uten mobil?

2. Sosiale medier

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen. Det er ikke nok at du har en online film som sprer seg på sosiale medier. Ideen eller kampanjen må vise til smart og kreativ bruk av det sosiale mediet.

3. Web

Alt av nettsider, kampanjesider, søkekampanjer, nettannonser og annen betalt annonsering på nett som ikke går inn under kategoriene mobil, onlinefilm og sosiale medier.

4. Print

All trykt reklame på betalt plass: annonser, utendørs, plakater m.m. 

Utendørskategorien har de siste årene vært dominert av stunts, 3-dimensjonale løsninger og digitale uttak. Noe som har gått utover de rene plakatene. Du kan derfor velge å sende inn jobber som er en «print» her i tillegg til utendørs.

5. Film

Kategorien inkluderer alt av filmer, der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, som er sendt på lineære TV-kanaler eller kino (ikke nett-TV) 

6. Onlinefilm

Kategorien inkluderer all onlinefilm der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ei. Det vil si alt fra viralfilmer og filminnhold for nettsider til pre-rolls.

7. Radio / Audio

Alt fra radiospotter til smart bruk av lyd i andre mediekanaler inkludert podcast, Spotify osv. med tydelig kommersiell avsender. 

8. Utendørs / Omgivelser

Alt av eksisterende betalte digitale og fysiske flater utendørs, for eksempel adshels, boards, kollektiv ut-/innside, stands, skilt- og informasjonssystemer, installasjons-, retail- og utstillingsdesign.

9. Stunt / Event

Kommunikasjon der det fysiske møtet mellom avsender og målgruppe er i kjernen av ideen. Dette kan også være dokumentasjon (for eksempel film) av et slikt event som har skjedd i sanntid. Jobber som sendes inn her, kan ikke sendes inn i PR.

10. Promo / Aktivering

Jobber som er laget for å aktivere en målgruppe med det formål å promotere en merkevare, et produkt eller en tjeneste. Juryen vil legge vekt på ideer som har skapt en interaksjon mellom merkevaren og målgruppen.

11. Pakningsdesign

Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder. Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

12. Identitet

Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.). Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

13. Integrert

Kampanjer som på en integrert måte tar ut ett konsept på ulike flater og ikke minst på ulike måter. Juryen vil både vektlegge ideen i kjernen av kampanjen, hvert enkelt element og hvordan de ulike elementene er valgt for å skape en helhet. Kategorien krever minimum 3 ulike elementer fra 2 ulike medier (2 av de andre kategoriene unntatt Samfunn og Håndverk).

14. Ikke-kommersiell

Alt av jobber for ikke-kommersielle avsendere der samfunnsoppdraget er tydelig. Jobber laget for å endre holdninger eller adferd, drive opplysningsarbeid, få folk til å engasjere seg i en sak eller å samle inn penger som går til veldedige formål. Jobber innsendt i Ikke-kommersiell kan ikke leveres i andre kategorier, med unntak av Håndverk- og designkategorier. Ikke-kommersielle jobber vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

Eksempler på jobber som skal inn: Alt av holdningskampanjer, innsamlingsaksjoner, kampanjer som får folk til å støtte en god sak, kampanjer laget for å vekke folk til aksjon, opplysningskampanjer m.m. Eksempler: Trafikksikkerhet, blod og organdonasjon, nødhjelp, fadderkampanjer, profilkampanjer for Forsvaret og Norsk Tipping. 

Eksempler på jobber som ikke skal inn: Kampanjer for kulturinstitusjoner som har som mål å selge billetter (teater, kino, konsert, museum m.m), subbrands og kampanjer som er laget for å tjene penger for organisasjoner uten at samfunnsoppdraget er synlig (Fretex, Pantelotteriet, kampanjer for å selge brannslukker til bil fra NAF eller luer og skjerf fra DNT eller spill som Lotto, Flax, Oddsen m.m).

15. Håndverk

All kommunikasjon som utviser et spesielt godt håndverk, i form av f.eks god tekst, art direction eller design og en produksjon som evner å løfte ideen. Ikke-kommersielle jobber kan også sendes inn i håndverk, men vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

Tips: Gullblyanten er først og fremst en idé og konseptkonkurranse. Det har derfor nærmest vært en presedens at alle jobber som vinner i Håndverk også har en sterk idé. Det holder ikke bare at det er fantastisk utført.

16. Produkter eller tjenester

Produkter, tjenester eller andre former for innovasjon som er skapt for å gi styrke til enten kommunikasjon eller merkevaren. Kategorien skal løfte frem ideer som gjennom kreativitet har skapt nye måter for en merkevare å snakke om seg selv, sine tjenester eller produkter på.

Nb. Den kreative ideen må være utviklet av et byrå/en leverandør for en kunde.

Eks:
VW – Logo Service

Finn.no – Ønskes kjøpt: Havplast

If – Brannleken

17. Brings DM-pris (Gratis innsendelse)

Brings DM-pris skal hedre de smarte, fysiske og personlige direkte-arbeidene. Det kan være en enkeltstående aktivitet, eller at DM er med som et element i en større kampanje og i samspill med flere medier. Premien er to festivalpass til Cannes Lions. 

18. PR

Arbeider som er utviklet for å skape fortjent oppmerksomhet. Det være seg gjennom redaksjonell omtale eller engasjement og spredning i sosiale medier. Juryen vil vektlegge hvordan kreativitet har lykkes med å skape oppmerksomhet. Jobber som sendes inn her, kan ikke også sendes inn i Stunt/event.

Studentkategoriene  

Dette er muligheten for deg som er student til å vise de flinkeste folka i bransjen, hva du har laget. Som student har du friheten til å vise frem arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive, men som passer inn i én eller flere av kategoriene i Gullblyanten. Arbeider som sendes inn i studentkategorien skal være produsert/laget i mellom 1.1. 2018 og 31.1.2019, mens studentene gikk på skolen, og kan ikke sendes inn i andre kategorier. 

1. Student – Design

Kategorien skal feire de beste arbeidene innen pakningsdesign og visuell identitet laget av studenter. Altså alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder, og visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig.

Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

2. Student - Kommunikasjon

Kategorien skal feire de beste ideene innen kommunikasjon laget av studenter.

Kategorien rommer alle kategoriene i Gullblyanten med unntak av «Pakningsdesign» og «Visuell identitet» som skal sendes inn i «Student – Design»-kategorien.  

Juryen vil legge vekt på idéen.