Priser og betaling

Alle priser er eks. mva.


Innsendelse av arbeid


For alle kategorier, unntatt kategorien Integrert, Spesialkategorien Brings DM-pris og student, gjelder følgende priser:Medlemsbyråer av Kreativt Forum:
kr. 2.750,- pr arbeid pr kategori. Inntil 3 elementer på et arbeid.

For andre:
kr 3.300,- pr. arbeid pr kategori. Inntil 3 elementer på et arbeid.

For kategorienIntegrertgjelder følgende priser:

Medlemsbyråer av Kreativt Forum: 

kr. 3.950,- pr arbeid pr kategori. Inntil 4 elementer på et arbeid.

For andre:

kr 4.650.- pr. arbeid pr kategori. Inntil 4 elementer på et arbeid.

Et arbeid kan bestå av inntil 3 elementer (4 elementer i integrert) der evt. casevideo teller som ett element. (NB! Casevideo er ett element uavhengig hvor mange elementer som vises på videoen. Se forøvrig regler for filformater og lengde på casevideo under Innsending).  Husk å legge ved et presentasjonsboard i skjermkvalitet (72 dpi) 1920x1080. Dette telles ikke som et element.

Ønsker du å sende inn flere enn 3 elementer på et arbeid, betaler du kr 500,- eks. mva. ekstra pr. element.

For spesialkategorienBrings DM-prisgjelder følgende priser:

Gratis innsendelse

Studentarbeid
Kr 300,- for medlemmer av Kreativt Forum

Kr 500,- for alle andre


Prisutdeling med middag og fest: 

Kr. 2.300,- for medlemmer av Kreativt Forum Kr. 3.300,- for ikke-medlemmer

Student


Kr. 1.000,- for medlemmer av Kreativt Forum


Kr. 1.500,- for ikke-medlemmerStudentprisene er sponset, og vi må ta forbehold om plass.

Påmeldingen er bindende.Betaling

Innsendelse av arbeid er bindende fra det øyeblikket de er sendt inn. Kreativt Forum fakturerer innsendte arbeid etter innsendelsesfristens utløp og prisutdelingen etter påmeldingsfristens utløp. Arbeid må være betalt for å kvalifisere for juryering.


Alle priser er eks. mva.