Gullblyanten

Høst: Profil Høst

Profil Høst

Tittel Profil Høst
Kategori Kommersielle tjenester
Byrå Tank Design AS
Kunde Høst
Produkt nytt navn og profil
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk

Bakgrunn:
Selskapet Norsk Jordforbedring trengte revitalisering av merkevaren sin, og hadde behov for å ta posisjon som leder innenfor sin bransje, som er omdanning av biologisk avfall til komersiell salgsvare.

Tank fikk etterhvert aksept for å gå løs på merkenavnet, og utviklet
«HØST - Verdien i avfall» og «HØST - Valuable waste». Navnet henspeiler selvsagt på å høste det du sår, men i dette tilfelle lager man «gull av gråstein». I tillegg utarbeidet vi en moderne og distinkt identitet som er nytenkende og overraskende innenfor sin bransje. Oppgaven besto også i å utarbeide kommunikasjonsmateriell og websider på norsk, engelsk og kinesisk. Vi utarbeidet i tillegg en lanseringskamapanje hvor budskapet var «I år blir høsten grønn».

Bidragsytere

Rolle Navn
Konsulent Monica Kvinge
Kreativ leder Ina Brantenberg
Grafisk Design Helge Persen
Grafisk Design James McKay

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet