Gullblyanten

TV-aksjonen 2013 / Nasjonalforeningen for folkehelsen: TV-aksjonen 2013: Ingen tid å miste

TV-aksjonen 2013: Ingen tid å miste

Tittel TV-aksjonen 2013: Ingen tid å miste
Kategori Film
Byrå Dinamo
Kunde TV-aksjonen 2013 / Nasjonalforeningen for folkehelsen
Produkt TV-aksjonen 2013: Ingen tid å miste
Innrykket i media TV2, TV2 Zebra, TVNorge, FEM, NRK, National Geographic, YouTube, Facebook, 1881.no, MDN, Capa.
Dato/tid for innrykk 10.10.13 til 20.10.13
URL http://case.ddkampanje.no/tvak/

TV-aksjonen ble i 2013 tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demens. Denne aksjonen skilte seg ut fra tidligere aksjoner ved at den potensielt kunne angå veldig mange nordmenn på en nær og personlig måte. Utfordringen var ikke å lage emosjonelle budskap som har potensial til å berøre mange, men å lage den logiske broen fra det emosjonelle til at dette er noe jeg tar ansvar for. Det må angå meg.

Den beste veien til hjernen går gjennom hjertet. Vi ønsket et dokumentarisk uttrykk som viste ekte mennesker og ekte historier. Disse skulle hjelpe meg å svare på spørsmålene: Hvorfor skal jeg gå? Hvem skal jeg gå for? Dette var utgangspunktet for de kreative uttakene: å treffe hver enkelt på en måte som gjorde det lett å forplikte seg på et personlig nivå.

Resultater:
# Full bøssebærerdekning.
# 229 millioner kroner i innsamlede midler (opp 29 millioner fra 2012).
# 5266 presseoppslag.
# Hele 68 % av befolkningen ga til TV-aksjonen 2013.
# Vi ser en 16 % økning på tema/budskap som årsak til at man gir.

Les mer om kampanjen på http://case.ddkampanje.no/tvak/

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Hanne Martinsen
Art Director Kate Hagen
Tekstforfatter John Rørdam
Tekstforfatter Victoria Marie Evensen
Prosjektleder Charlotte Kristoffersen
Etterarbeid Storyline Studios
Mediebyrå Vizeum ved Guro Dragsten
Mediebyrå Vizeum ved Tove Hennie
Ansvarlig hos kunde Kari Bucher
Ansvarlig hos kunde Kjetil Lorentzen
Ansvarlig hos kunde Lisbet Rugtvedt
Byråproducer Tonje Østbye
Producer Mette Waaberg
Produksjonsbyrå Pravda
Regissør David Reiss-Andersen

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet