Gullblyanten

Røde Kors: Kan du snakke kan du bidra

Kan du snakke kan du bidra

Tittel Kan du snakke kan du bidra
Kategori Håndverk
Byrå TRY
Kunde Røde Kors
Produkt
Innrykket i media Facebook, TV2, YouTube
Dato/tid for innrykk Mai 2016
URL http://prat.rodekors.no/

Vinteren 2016 kokte kommentarfelt og medier over med artikler, nyheter og meninger om flyktningene og flyktningkrisen. Diskusjonen ble stadig mer polarisert. Ytterpunktene var de som skrek høyest og som følge fikk de og mest plass. I tillegg ble grensene for hva var akseptert å si og mene stadig utvidet.

I dette klimaet ønsket Røde Kors en holdningskampanje på sosiale medier som kunne bidra til mer positive holdninger ovenfor flyktningene. Det var et behov for å vise at de er enkeltmennesker, ikke en ”farlig gruppe”.

De ønsket å vekke den passive, stumme majoriteten: De som reagerer på fiendtlige holdninger som kommer frem, men som ikke engasjerer seg aktivt i sosiale medier eller ovenfor flyktningene direkte.

Løsningen ble en kampanje for å bevisstgjøre folk på språket som ble brukt i diskusjonen om flyktningene. Målet var å først og fremst aktivisere denne passive majoriteten, gjennom noe de kunne dele, skrive under på og engasjere seg i.

---
I tillegg til filmen ble det laget en nettside prat.rodekors.no der man ble bedre kjent med individene flyktningene, ved å svare på hverdagslige spørsmål de har om Norge; typer spørsmål vi alle ville hatt dersom vi hadde flyttet til et nytt land.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Sara Hødnebø
Tekstforfatter Bjørnar Buxrud
Tekstforfatter Caroline Ekrem
Tekstforfatter Torkild Jarnholt
Konsulent Erikha Harket
Konsulent Sven Jensen
Prosjektleder Mona Løkke
Ansvarlig hos kunde Ellen Johnsen
Ansvarlig hos kunde Jon Vilhelm Aasgård
Ansvarlig hos kunde Kristine Lund
Ansvarlig hos kunde Thomas Syvertsen
Grafisk Design Terje Johnsen
Producer Hugo Hagemann Føsker
Produksjonsbyrå Fantefilm
Regissør Marius Holst

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet