Gullblyanten

HjemJobbHjem: HjemJobbHjem film

HjemJobbHjem film

Tittel HjemJobbHjem film
Kategori Ikke-kommersiell
Byrå Knowit Stavanger
Kunde HjemJobbHjem
Produkt Profilfilm / reklamefilm
Innrykket i media Kino, hjemmeside og SoMe
Dato/tid for innrykk September 2016
URL http://hjemjobbhjem.no/

Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem (HJH) er et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Rogaland fylkeskommune. Målet er å inspirere og legge til rette for at arbeidsreisende setter bilen fra seg hjemme, av og til – og på den måten støtte opp under regjeringens nullvekstmål: "Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange". HJH handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og bil når du må.

HJH ble første gang lansert offentlig sommer 2016 og kommunikasjonskonseptet vi jobbet ut kalte vi "pusterom i hverdagen" og filmen ble lansert sammen med en bevisstgjøringskampanje. I kampanjen viste vi forskjellige stemningsbilder fra hverdagen av "folk i farta", og alt det fine som kan skje på veien til og fra jobb, når du ikke holder hendene på rattet.

Målet med filmen var å vise at det faktisk er helt reelt å oppnå "små pusterom" i en hektisk hverdag, som de fleste kan kjenne seg igjen i, uten bilbruk. Vi ville inspirere ansatte i Rogaland, ved å vise alternative reisemåter til og fra jobb og oppfordre folk til å la bilen stå hjemme, av og til.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Jonas Thire
Tekstforfatter Nadine Ramsberg
Ansvarlig hos kunde Espen Strand henriksen
Filmfotograf Arne Bru Haug
Fotograf Andreas Bru Eide
Lyd Håvard Rosenberg
Produksjonsbyrå Moxey
Regissør Knut Robberstad

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet