Gullblyanten

Vinmonopolet: Vær så snill!

Vær så snill!

Tittel Vær så snill!
Kategori Ikke-kommersiell
Byrå TRY
Kunde Vinmonopolet
Produkt Ikke kjøp alkohol til mindreårige
Innrykket i media Nett, Facebook, Kino
Dato/tid for innrykk Oktober 2016

Vinmonopolet har som målsetning å fremstå som Norges mest ansvarlige salgskanal. Det er derfor viktig for dem å vise at de tar ansvar for å forhindre at foreldre, søsken og venner kjøper alkohol til mindreårige. Foreldre har blitt flinkere, og kjøper i dag i mindre alkohol til mindreårig ungdom enn før. Vinmonopolet ønsker derfor å rette kampanjebudskapet mer mot eldre venner og eldre søsken. Denne delen av målgruppen står for det største volumet av langing.
Utfordringen er at målgruppen vi snakker til er i en fase av livet hvor mange føler seg litt udødelig. Dette setter krav til kommunikasjonen, og målsetningen med kampanjen er å endre holdning og adferd hos målgruppen slik at de i større grad tenker over konsekvensene alkoholinntaket for mindreårige kan medføre.
Løsningen ble en film som ble vist på Kino og i sosiale medier.

Bidragsytere

Rolle Navn
Reklamebyrå TRY
Konsulent Lars Mitlid
Prosjektleder Marte Heiersted
Kreatør Eirik Sørensen
Kreatør Finn Knudsen
Produksjonsleder Maren Gjerdrum Haugen
Koordinator Marie Stang
Ansvarlig hos kunde Halvor Bing Lorentzen
Ansvarlig hos kunde Hege Bergskaug Øvsthus
Filmfotograf Pål Ulvik Rokseth
Klipp Thomas Trælnes
Lyd Marius Brovold
Producer Guri Neby
Produksjonsbyrå Einarfilm
Regissør Aksel Hennie

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet