Gullblyanten

NKVTS: dinutvei.no

dinutvei.no

Tittel dinutvei.no
Kategori Ikke-kommersiell
Byrå Dinamo
Kunde NKVTS
Produkt dinutvei.no
Innrykket i media Utendørs, Magasiner, SoMe, PR og Radio
Dato/tid for innrykk 14.01.16 - 30.04.16

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en stor samfunnsutfordring. Mørketallene er store, men vi regner med at over 150.000 mennesker lever i voldelige forhold. Og vold handler om mye mer enn slag og fysisk mishandling.

Kampanjens mål var å øke kjennskapen til nettsiden dinutvei.no og til vold i nære relasjoner og voldtekt som samfunnsproblem. Ved å fortelle at vold kommer i mange former og at ikke alle er fysiske ville vi utvide assosiasjonene til voldsbegrepet. I tillegg ville vi vise at det rammer alle type mennesker, uansett sosialstatus, alder eller kjønn. Målgruppen var bred og kommunikasjonen skulle favne mange mennesker. Det var viktig å skape debatt rundt hva vold er og hvor viktig det er å søke hjelp.

Vi utviklet 3 filmer som tok for seg ulikheten i offer og type vold til bruk på sosiale medier. Annonser og boards viste konsekvensene for ulike offer av forskjellig type usynlig og synlig vold. Radiospottene beskrev trusler som også defineres som vold. Vi opprettet også en egen Facebookside for dinutvei.no. hvor debatt og innlegg ble monitorert

Kampanjen har blitt svært godt mottatt, både blant folk og helsepersonell og politi som jobber med disse problemstillingene i det daglige.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Mattis Bentzen
Tekstforfatter Morten Andresen
Konsulent Tove Bø Laundal
Prosjektleder Anne Gro Carlsson
Kreativ leder Ivar Vereide
AD-assistent Kate Hagen
Konsulent PR og SoMe Christina Tellefsen
Konsulent PR og SoMe Sigmund Malkenes
Ansvarlig hos kunde Geir Borgen
Fotograf Rune Kongsro
Producer Beate Tangre
Produksjonsbyrå Tangrystan
Regissør Andrea Eckerbom

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet