Formål

Gullblyanten er først og fremst en idé- og konseptkonkurranse.

Konkurransens formål er å vise det beste av kreativ kommersiell kommunikasjon i Norge. Ved å plukke ut, samle og premiere arbeider som i valg av både strategi/konsept, idé og utførelse viser evne til å engasjere målgruppen. 


Gullblyantens mål er derfor følgende:

 – å bidra til å heve ambisjonsnivået og inspirere den enkelte utøver til kreativitet, kreativ problemløsning, nyskapning og fornyelse.

– å bidra til økt bevissthet og engasjement blant utøvere, oppdragsgivere, media og samfunnet forøvrig, samt stimulere til en kontinuerlig debatt om hva som er god kreativ kommersiell kommunikasjon.  

– å understreke bransjens estetiske og etiske ansvar.

Uten å kaste vrak på etablerte konsepter, skal konkurransen være en katalysator for den utvikling og dristighet som påkreves for å bringe norsk kreativ kommersiell kommunikasjon videre.