Juryering

Godt tenkt, godt fortalt gjelder som overordnet vurderingskriterium i Gullblyanten. 

Seks juryer får tildelt en noenlunde lik mengde jobber fra kategoriene 1-19. Juryene premierer hvilke jobber som skal få diplom eller bedre.

Det deles ut metall/diplom innen hver kategori, men det er ingen fast metallkvote pr. kategori, og det er ikke gitt at det deles ut metall i alle kategoriene. Nivået settes uavhengig av kategori, det vil si at hvis det er flere gode jobber i en kategori så kan det deles ut flere gull. Er det et lavt nivå, derimot, kan det hende at det ikke deles ut noen form for metall i det hele tatt.


Premiering

Det deles ut gull, sølv og bronse, og eventuelt diplom i kategorier med mer enn 22 innsendte arbeid. Dersom en kategori har færre innsendte arbeid, vil det være opp til juryen å vurdere hvilke valører som deles ut. Juryen jobber med en målsetning om å premiere 10-12% av de innsendte arbeidene.

Grand Prix

Alle kategorier er kvalifisert til å vinne Grand Prix (unntaket er Elevkategorien og ikke-kommersiell).


Spesialpriser

Brings DM-pris (Gratis innsendelse).

Brings DM-pris skal hedre de smarte, fysiske og personlige direkte-arbeidene. Det kan være en enkeltstående aktivitet, eller at DM er med som et element i en større kampanje og i samspill med flere medier. Premien er to festivalpass til Cannes Lions 2020. 

Brings DM-pris kåres blant innsendte arbeider i spesialkategorien. Juryen kan også velge å hente inn aktuelle arbeid sendt inn i andre kategorier i Gullblyanten.

Kreativt Forums Kundepris

Prisen skal tildeles en annonsør som gjennom året har vist evne og vilje til å kjøpe annerledes, dristig og uventet reklame. Denne prisen blir juryert av juryledere og jurypresident(er).

Kreativt Forums Ærespris 

Prisen tildeles personer som ved sin virksomhet gjennom flere år har vært med på å heve nivået på norsk kommunikasjon. 
Æresprisen juryeres til enhver tid av de syv siste års vinnere.

Amedias Tett På

Konkurranse som kårer den beste reklamen i Amedia Markeds lokale medier. 

P4 og Bauers Årets Gullmikk

Gullmikken-kåringen har til formål å premiere og inspirere de reklameskaperne som utvikler årets beste radioarbeider. De som hever kvaliteten og setter nye standarder.

Studentkategori

I studentkategorien kan det deles ut diplom, bronse, sølv og gull. I tillegg kåres beste studentarbeid på tvers av underkategoriene.  Det beste studentarbeidet premieres med et stipend på kr. 10.000,-