Kategorier

1 Effekt

Gullblyanten Effekt skal vise og premiere den kommersielle verdien av kommunikasjonsløsningene og sannsynliggjøre at kommunikasjonen har gitt god avkastning. I Gullblyanten Effekt måles derfor effektiviteten av markedsinvesteringene.

Alle nominerte arbeid, dvs. fra diplom og oppover, i Gullblyanten siste tre år, er kvalifisert for deltakelse. Mer informasjon HER.

 

2 Sosiale medier

Ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen. Det er ikke nok at du har en online film som sprer seg på f.eks. Facebook. Ideen eller kampanjen må vise til smart og kreativ bruk av det sosiale mediet. Et godt eksempel er 2018 gullvinner for SATS.

 

3 Digitalt

Alle kreative løsninger der digital teknologi spiller en hovedrolle. Mobilløsninger, nettsider, smart bruk av data, spill, apper, AR, VR etc. Arbeider som sendes inn i sosiale medier eller onlinefilm kan ikke sendes inn i denne kategorien. 

 

4 Film

Filmer sendt på lineær TV eller kino (ikke nett-TV), med en tydelig oppdragsgiver og avsender. Man kan ikke sende inn samme bidrag i både Film og Onlinefilm. Her må dere velge!

 

5 Onlinefilm

Onlinefilm inkluderer viralfilmer, nettfilmer og pre-rolls, uansett om det er betalt for en visning eller ei. Det må finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og man kan ikke sende inn samme bidrag i både Film og Onlinefilm. Her må dere velge!

 

6 Audio

Alt fra radiospotter og innovativ bruk av lyd i andre kanaler (podkast, Spotify etc.). Arbeidet må ha tydelig kommersiell avsender. Merk at det er det kommersielle innholdet i en podkast som skal vurderes, ikke det redaksjonelle.

 

I 2018 ble det for eksempel gull til kreativ bruk av lyd (Vekking på Hamar) og sølv til en tradisjonell radiospot (Blåkläder). 

 

7 Print

All trykt reklame på betalt plass: print-annonser, utendørs, plakater m.m. Utendørskategorien har de siste årene vært dominert av stunts, 3-dimensjonale løsninger og digitale uttak. Noe som har gått utover de rene plakatene. Du kan derfor velge å sende inn jobber som er en «print-utendørs» her, i tillegg til i Utendørs-kategorien.

 

8 Utendørs

Alt av eksisterende betalte digitale og fysiske flater utendørs, for eksempel adshel, boards, kollektiv ut-/innside, stands, skilt- og informasjonssystemer, installasjons-, retail- og utstillingsdesign. Har du en ren plakat, er sjansen kanskje større i print. Utendørs på andre flater enn betalte skal i stunt/event/omgivelser.

 

9 Stunt / Event / Omgivelser

Kommunikasjon der det fysiske møtet mellom avsender og målgruppe er i kjernen av ideen. Dette kan også være dokumentasjon (for eksempel film) av et slikt event. Denne kategorien skal belønne jobber som har gitt målgruppen en opplevelse. I motsetning til i Aktivering, hvor det viktigste er at man fikk målgruppen til å utføre en konkret handling.

 

Gode eksempler:

The Secret Numb8rs

 

10 Aktivering

Jobber som er laget for å skape handling hos en tydelig definert målgruppe. Dette kan være alt fra å delta på et arrangement, til å ta en test på nett. Vi ønsker at dere begrunner kort hvorfor innsendelsen er relevant for kategorien.

 

Denne kategorien skal belønne jobber som har fått målgruppen til å utføre en handling. I motsetning til i Stunt/Event /Omgivelser, hvor det er målgruppens opplevelse som er viktig.

 

Gode eksempler:

114

Vekking fra Hamar

 

11 Pakningsdesign

Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder. Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

 

12 Identitet

Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.). Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

 

13 Integrert

Kampanjer som tar ut et konsept på ulike flater og på ulike måter. Juryen vil både vektlegge ideen i kjernen av kampanjen, hvert enkelt element og hvordan de sammen skaper en helhet. Kategorien krever minimum tre ulike elementer, og må bruke minst to ulike mediekanaler. 

 

14 Ikke-kommersiell

Alt av jobber for ikke-kommersielle avsendere og ideelle organisasjoner. Det vil si arbeider som skal endre holdninger eller atferd, drive opplysningsarbeid, få folk til å engasjere seg i en sak eller å samle inn penger til veldedige formål.

 

Skal inn: Holdningskampanjer, innsamlingsaksjoner, kampanjer som får folk til å støtte en god sak eller vekke folk til aksjon, opplysningskampanjer m.m. Eksempler: Trafikksikkerhet, blod og organdonasjon, nødhjelp, fadderkampanjer, profilkampanjer for Forsvaret og Norsk Tipping.

 

Skal ikke inn: Kampanjer som skal selge billetter for kulturinstitusjoner (teater, kino, konsert, museum), kampanjer for å tjene penger til organisasjoner uten at samfunnsoppdraget er synlig (Fretex, Pantelotteriet, kampanjer for å selge brannslukker til bil fra NAF eller luer og skjerf fra DNT eller spill som Lotto, Flax, Oddsen m.m).

 

Jobber innsendt i Ikke-kommersiell kan ikke leveres i andre kategorier, med unntak av Håndverk- og designkategorier. Ikke-kommersielle jobber vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

 

15 Håndverk

All kommunikasjon som utviser et spesielt godt håndverk, i form av f.eks god tekst, art direction, design eller produksjon som løfter ideen. Vi ønsker at dere begrunner kort hvorfor innsendelsen er relevant for denne kategorien. Hva er det gode håndverket her?

 

Tips: Gullblyanten er først og fremst en idé- og konseptkonkurranse. Det har derfor vanlig at jobber som vinner i Håndverk også har en sterk idé.

 

NB: Ikke-kommersielle jobber kan også sendes inn i Håndverk, men vil ikke bli vurdert til Grand Prix.

 

16 Produkter eller tjenester

Produkter eller tjenester utviklet for å styrke en merkevare. Juryen vil se etter ideer som har nytteverdi, og som ikke bare skapte et blaff av oppmerksomhet. Vi ønsker også at dere begrunner kort hvorfor innsendelsen er relevant for denne kategorien.

 

NB: Den kreative ideen må være utviklet av et byrå/leverandør for en kunde.

 

Gode eksempler:

Nesten Ny

Spillerfaring på CVen

 

17 Brings DM-pris (Gratis innsendelse)

Brings DM-pris skal hedre de smarte, fysiske og personlige direkte-arbeidene. Det kan være en enkeltstående aktivitet, eller at en DM er med som element i en større kampanje og i samspill med flere medier. Premien er to festivalpass til Cannes Lions.

 

18. PR

Arbeider som er utviklet for å skape fortjent oppmerksomhet. For eksempel gjennom redaksjonell omtale eller engasjement og spredning i sosiale medier. Juryen vil vektlegge hvordan kreativitet har lykkes med å skape oppmerksomhet. Jobber som sendes inn her, kan ikke sendes inn i Stunt/Event/Omgivelser. (OBS. Det kan gjøres unntak for enkelt-uttak fra en integrert kampanje, men dette krever at case-presentasjonen ikke er identisk.)

 

19. Studentkategoriene  

Dette er muligheten for deg som er student til å vise de flinkeste folka i bransjen, hva du har laget. Som student har du friheten til å vise frem arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive, men som passer inn i én eller flere av kategoriene i Gullblyanten. Arbeider som sendes inn i studentkategorien skal være produsert/laget mellom 1.1. 2019 og 31.1.2020, mens studentene gikk på skolen, og kan ikke sendes inn i andre kategorier.

 

Design

Kategorien skal feire de beste arbeidene innen pakningsdesign og visuell identitet laget av studenter. Altså alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder, og visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig. Juryen vil spesielt se etter helhetlig konsept og idé.

 

Kommunikasjon

Kategorien skal feire de beste ideene innen kommunikasjon laget av studenter.

Kategorien rommer alle kategoriene i Gullblyanten med unntak av «Pakningsdesign» og «Visuell identitet» som skal sendes inn i «Student – Design»-kategorien.