Gullblyanten

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: NTNU – Vi leter etter de gode hodene overalt

NTNU – Vi leter etter de gode hodene overalt

Tittel NTNU – Vi leter etter de gode hodene overalt
Kategori Grafisk design - profilprogrammer
Byrå Agendum See Design AS
Kunde NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Produkt
Innrykket i media Div. annonser i riksdekkende aviser, kataloger, studieprogrambrosjyrer, studiemesser, profilartikler, m.m.
Dato/tid for innrykk 2008-2010

Beskrivelse av oppdraget: Kampanjeprofil for studentrekruttering 2008-2011.

Bakgrunn og målsetting for oppdraget: NTNU er et av landets mest kjente breddeuniversiteter med en sterk profil på teknologi og naturvitenskap. NTNU har gjennom de siste årene hatt økning i antall søkere, og et flertall av disse har allerede et sterkt kjennskap til universitet. Universitet antok imidlertid at det var grupper av potensielle studenter det ikke klarte å tiltrekke seg. Målet for kampanjeprofilen ble derfor å treffe de som ikke kjente NTNU godt nok til å se universitetet som et naturlig førstevalg, samtidig var det viktig å ikke fremmedgjøre de som allerede så NTNU som sitt fremtidige universitet. Den primære målgruppen var 17-21 åringer.

Det var viktig at NTNU fremsto som helhetlig og profesjonell i all kommunikasjon, og at de sterke faglige profilene hos fakultetene ble ivaretatt. Kommunikasjonen skulle bidra til posisjonering av NTNU som det skapende universitet.

Konsept/idé til grunn for arbeidet: Illustrasjonenes visuelle uttrykk er sprunget ut fra NTNUs faglige ståsted. Det grunnleggende konseptet er de gode hodene NTNU leter etter, og de idéene og kreativiteten som de innehar. Hodene reflekterer den kunnskapen som utvikles ved NTNU og de fagområdene som finnes der.

I kampanjeprofilen ble det utviklet en verktøykasse av illustrasjoner og elementer. Hvert fakultet har fått sin egne unike illustrasjon og de 70 studieprogrammene sitt eget element. Foruten det overordnede slagordet er ”Vi leter etter de gode hodene overalt”, er det også utformet slagord for hvert utdanningsområde. I tillegg benyttes utsagn som et virkemiddel på annonser. Virkemidlene i verktøykassen ivaretar muligheten for en meget fleksibel bruk slik at budskapet kan spisses mot ulike fagretninger og mottakere. Samtidig beholder kampanjen alltid en sterk helhetlig profil. Det er utarbeidet en profilmanual for å sikre høy kvalitet og enhetlig uttrykk i alle flater.

Bidragsytere

Rolle Navn
Illustrasjon Bjørn Brochmann, Commando Group
Illustrasjon Rune Spaans

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet