Gullblyanten

Fana Sparebank: Grafisk profil Fana Sparebank

Grafisk profil Fana Sparebank

Tittel Grafisk profil Fana Sparebank
Kategori Grafisk design - profilprogrammer
Byrå Oktan Orangeriet
Kunde Fana Sparebank
Produkt
Innrykket i media Diverse flater, trykk, avis, nett m.m
Dato/tid for innrykk Lansering av ny profil 19. september. Første teaser 12. september.

Fana Sparebank er en lokalbank i Bergen. Oppgaven var å utvikle merkestrategi, utforme ny logo og grafisk profil, samt å utarbeide payoff, kommunikasjonskonsept
og lanseringskampanje. Den visuelle profilen har byfjellene som utgangspunkt. Fana Sparebank vil være stifinner i det bergenske terrenget, og gi kundene gode råd på veien. Varden som logosymbol henspiller på selve sparebankfilosofien og bankens rolle som veiviser. I lavinteresse kategorien bank er Fana Sparebank blitt et friskt innslag med sin oransje profil og kundeorienterte kommunikasjon. Dokumenterte resultater for Fana Sparebank er økt kjennskap, økt synlighet og flere nye kunder.

Bidragsytere

Rolle Navn
Tekstforfatter Olav Flatøy
Konsulent Kari Øritsland
Prosjektleder Conny Breivik
Ansvarlig hos kunde Anita Østerbø
Grafisk Design Endre Berentzen
Grafisk Design Tom-Asle Flatholm

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet