Gullblyanten

Norske arkitekters landsforbund (NAL) / Ecobox: FutureBuilt

 FutureBuilt

Tittel FutureBuilt
Kategori Grafisk design - profilprogrammer
Byrå Dinamo AS
Kunde Norske arkitekters landsforbund (NAL) / Ecobox
Produkt
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk November 2009

Bakgrunn:
FutureBuilt er et 10-årig program med visjon og mål om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur gjennom forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp. Prosjektene bidrar til et godt bymiljø med tanke på økologiske kretsløp, helse og opplevelse.
Kvalitetskriteriene i FutureBuilt er høye. På kort sikt skal det realiseres prosjekter med 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp og ambisjonsnivået heves i årene framover.
FutureBuilt er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling. En læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og innbyggere - et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt.
FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo og Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse og NAL.

Konsept/ide:
Logoen viser ulike forhold mellom strukturer (bygninger) og effekten av disse i omgivelsene. Relatert både til en overordnet ”livsdimensjon” (livet som leves i byene) så vel som romlige dimensjoner innen arkitektur og byutvikling.
Navntrekket er bygget opp perspektivisk og brutt opp i 2 farger – skygge/lys, og vinkel på ordene, slik at man ser et forhold mellom navnet og bygningsmessige trekk. Profilen skaper abstrakte rom på en futuristisk/utforskende måte. Formen antyder et hjørne på en bygningskropp og slik danner en grunnmur som prosjektprofil. En grid danner arkitekturen ”bak formen” – slik at man kan skape andre og nye headinger. Slik har profilen både gjenkjennelighet og variasjon.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Axel Hartig-Larsen
Prosjektleder Turid Rønningen
Grafisk Design Henrik Tandberg
Grafisk Design Levi Bergqvist

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet