Gullblyanten

BIT Norge AS: BIT

BIT

Tittel BIT
Kategori Butikker, restauranter og kjeder
Byrå Dinamo AS
Kunde BIT Norge AS
Produkt Identitetsdesign
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk Lansert januar 2010

Bakgrunn og målsetting for oppdraget/arbeidet:
Siden oppstarten i 1999 har konkurransebildet endret seg dramatisk, og nordmenns forhold til mat
deretter. BIT opererer i hurtigmatmarkedet, et marked med stor konkurranse, ekstrem ekspansjon og negativ vekst. Behovet var derfor sterkt for å utvikle en ny unik, differensierende identitet og å posisjonere BIT bort fra de typiske skandinaviske og amerikanske merkevarene og deres etterhvert så forutsigbare formuttrykk.

Målsetning: å elevere BIT til en premium leverandør med en totalopplevelse som gir kundene små øyeblikk av nytelse i hverdagen – gjennom helhetlig design i interiør, service, språk, musikk og overlegne produkter.

Konsept/idé/strategi:
Konseptet har vi kalt Everyday Luxury. Vi stjeler fra Britisk estetikk og leker oss med offisielle
hoffleverandører i form, ikonografi, billedbruk og verbale virkemidler. Everyday Luxury visualiseres blant annet ved et emblem som er en kontemporær fortolkning av et klassisk akseikon og et slagord som lett ironiserer over den Britisk adel og dets luksussymboler.

Vi har jobbet iherdig med å finne et uttrykk som klart skiller BIT fra konkurrentene og det tror vi at vi har lykkes meget godt med. BIT fremstår derfor merkevaremessig som en innovativ og annerledes bedrift (unorsk).

Vi har også jobbet med relativt nye begreper innen merkevarebygging, som skiller angrepsmåten fra andre mer tradisjonelle metoder. Strategisk har vi jobbet ut i fra Martin Lindstrøms idé om Smashability som sier at alle merkevareelementer (typografi, farger, ikonografi, navn, språk, musikk etc.) hver for seg skal kunne gjenkjennes som tilhørende merkevaren.

Dette har inspirert oss til å utvikle en unik verbal identitet som bruker en ironisk, britisk tone of voice; en sonisk identitet hvor smale indie-orienterte band står på menyen, og en service holdning og måte å tiltale kundene på som speiler språket og attituden til selskapet.

Målsetning er at alt som BIT gjør skal hjelpe å posisjonere selskapet og sikre fremtidig inntjening ved å skape en lojal kundebase. Det må også nevnes at BIT har planer om eksportere konseptet internasjonalt. Det er dermed meget viktig for oss å skape et helstøpt fundament som kan oversettes til internasjonale markeder uten at man mister merkevarens essens.

Spesielle rammebetingelser:
Oppleves som en internasjonal profil. Fungere på tradisjonelle flater og interiørmiljø.

Bidragsytere

Rolle Navn
Konsulent Morten Kristiansen
Prosjektleder Turid Rønningen
Kreativ leder Axel Hartvig-Larsen
Ansvarlig hos kunde Jonas Grønvold
Grafisk Design Andreas Kalleberg

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet