Gullblyanten

Statoil ASA: The Gas Machine

The Gas Machine

Tittel The Gas Machine
Kategori Håndverk
Byrå McCann/Drive/SDG
Kunde Statoil ASA
Produkt Gass
Innrykket i media Mediepartnere Wall Street Journal, The Economist, New Scientist og LinkedIn - driver trafikk til og fra navet, i tillegg til online/printannonser og OOH
Dato/tid for innrykk 17.januar 2011 - pågående
URL http://www.goodideas.statoil.com/gas-machine#/gas-machine

Med utgangspunkt i Statoils gigantiske ’evighetsmaskin’, Troll A, som har produsert naturgass siden 1996 og forventes å kunne produsere gass i minst 60 år til, forteller vi en rekke ulike historier som underbygger Statoils budskap. Historiene har ”Stor/store” som fellesnevner; stor plattform, stor betydning, store teknologiske nyvinninger, stor infrastruktur, store leveranser, store utslippsreduksjoner, stor pålitelighet . . Historien, en reise som går fra verdensrommet til molekylnivå, der også interaksjonsgrepet med "zoom inn/ut" er med på å bygge opp under Statoil som et stort navn innen gass. Løsningen er en videreutvikling av Statoils digitale identitet, og The Gas Machine er første kapittel i en serie produksjoner under vignetten ’There’s never been a better time for good ideas’. Stilen på disse er gitt gjennom et sett kriterier fremfor å bruke en etablert palett, det visuelle inntrykket blir tilpasset for hver historie for best mulig å illustrere hvert emne. Det er definert kriterier for hvordan den visuelle stilen skal hjelpe til å differensiere og kriterier som sikrer at merkevareidentiteten ivaretas. The Gas Machine er konstruert rundt en strategisk agenda med et tydelig fokus på poengene som overbringes. Målet er å fortelle en god historie, tydelig, og med en populærvitenskapelig tilnærming.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Håvard Gjelseth
Art Director Suzie Webb
Art Director Sverre Stabel
Tekstforfatter Morten Berger Karlsen
Tekstforfatter Ole Kristian Ellingsen
Konsulent Anders Aunbu
Konsulent Anders Waage
Konsulent Kjetil Manheim
Konsulent Marita Otilie Eriksson
Konsulent Mark Robinson
Konsulent Mathias Friis
Prosjektleder Carina Lladó
Prosjektleder Hege Kathrine Johannessen
Planner Haldor Hårvik
Kreativ leder Atle Skageng
Kreativ leder Erik Ingvoldstad
Film, The Gas Mashine Gyro
Backend/html Novanet
3D Toxic
Ansvarlig hos kunde Ole Gunnar Dokka, Statoil ASA
Flashutvikler Marc Garcia
Flashutvikler Paulo Paes
Illustrasjon Pia Emilie Lystad

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet