Gullblyanten

Universitetet i Oslo v/Elisabeth Lackner: Bli kjent med UiO

Bli kjent med UiO

Tittel Bli kjent med UiO
Kategori Håndverk
Byrå Dinamo AS
Kunde Universitetet i Oslo v/Elisabeth Lackner
Produkt Universitetet i Oslo
Innrykket i media Facebook, Youtube
Dato/tid for innrykk 03.01.11 ->
URL http://www.facebook.com/blikjentmeduio

Facebook er navet i årets rekrutteringskampanje for UiO. Kampanjen er laget for å treffe kun 18 til 23 åringer.

Studievalget er et av de største og viktigste i livet. «Alle» vet av UiO er best i Norge – hva står da i veien for å velge UiO?

Vi jobbet ut i fra en tese om at UiO føles fremmed, stort og mangler et anerkjent sosialt miljø.

Det var dette vi måtte gjøre noe med.

For å velge UiO må man kjenne UiO. Og man må bli kjent på en mer personlig måte.

På Facebook finner du en 5 minutter lang kortfilm som viser frem UiO på en ny og annerledes måte.

9 kameraer filmet samtidig og underbygger følelsen av å se UiO fra flere vinkler.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Hanne Martinsen
Tekstforfatter Victoria Marie Evensen
Konsulent Christin Elvegård
Prosjektleder Anne Gro Carlsson
Planner John Rørdam
Byråproducer Tonje Østbye
Filmfotograf Jens Ramborg
Klipp Thomas Trælnes, Storyline
Lyd Bård Farbu, Storyline
Producer Erik Schøien
Produksjonsbyrå Pravda
Regissør Mikkel Sandemose

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet