Gullblyanten

Novartis: Flere gode dager

Flere gode dager

Tittel Flere gode dager
Kategori Helse og velvære
Byrå McCann/Drive/SDG
Kunde Novartis
Produkt Legemiddel
Innrykket i media DM og helsemagasiner (Onkonytt, Kirurgen, Vitenskapelige forhandlinger, Kreftsykepleien)
Dato/tid for innrykk Februar - mai 2011

Reklame for legemidler er underlagt strenge restriksjoner i Norge. Den kan kun plasseres i medier beregnet for helsepersonell, og enhver påstand må dokumenteres med forskningsrapporter. Det gjør at mesteparten av legemiddelreklame blir svært lite emosjonell.
Zometa er en kreftmedisin som motvirker komplikasjoner når sykdommen har spredt seg til skjelettet. Medisinen gjør at pasientene kan leve mest mulig normalt den begrensede tiden de har igjen.
Det er en vanskelig og tung oppgave for en lege å fortelle dette til pasienten. De fleste vil derfor forsøke å gi den lille trøsten en kan, for eksempel ved å fortelle at Zometa kan gi dem «flere gode dager». For de fleste handler dette om de små og hverdagslige gledene – de vi ikke tenker på før de ikke lenger er selvfølgelige.
I den lille boken «Flere gode dager» beskriver vi en del av disse hverdagslighetene, i en form som også helsepersonell berøres av. Boken benyttes som en «leave behind» etter informasjonsmøter for helsepersonell, som en emosjonell påminnelse om legemiddelets egenskaper. Noe av «hverdagslighetene» ble også tatt ut som annonser.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Birgitte Kjersem Lund
Tekstforfatter Ole Kristian Ellingsen
Konsulent Ina Svarød
Prosjektleder Silje Hansen Kjenseth
AD-assistent Anne Hildremyr
AD-assistent Kathrine Slapgård
Ansvarlig hos kunde Wenche Hægh

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet