Gullblyanten

Barne-, ungdoms- og familieetaten.: Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

Tittel Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.
Kategori Håndverk
Byrå TRY
Kunde Barne-, ungdoms- og familieetaten.
Produkt Fosterhjem
Innrykket i media Spredning via sosiale medier, nettannonser og print
Dato/tid for innrykk fra desember 2011
URL http://kampanje.fosterhjem.no/

Over 10.000 barn og unge i Norge kan ikke bo hjemme. Ni av ti som ikke bor hjemme bor i fosterhjem, og behovet for fosterhjem er økende. I den anledning har Try/Apt laget kampanjen "Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei" som retter seg spesielt mot rekruttering av fosterhjem til ungdom mellom 15 og 17 år.

Kampanjen består av en film, printannonser og nettside, hvor filmen er det bærende elementet. I filmen følger vi en jente som illustrerer sin egen oppvekst, fra hun er baby frem til hun er ungdom. Vi ser raskt at hun har et talent for tegning, men etterhvert skjønner vi at det er noe som ikke er på plass i livet hennes.

Filmen blir spredt via sosiale medier, og filmen ender opp i en nettside med en oppfordring om selv å bli forsterforelder, eventuellt spre filmen videre til noen man mener er skikket for oppgaven. På nettsiden kan man også lese historiene til både tidligere fosterbarn og fosterforeldere.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Markus Lind
Tekstforfatter Odd-Inge Torrissen
Konsulent Knut Bjørgen
Prosjektleder Lisa Canneaux
Prosjektleder Silvia Morán Kjølstad
Ferdigjøring print Kenneth Sværen
Motion director Magne Hage
Flashutvikler Knut Skåla
Illustrasjon Christina Magnussen
Musikk Tor Castensson
Webutvikling Anders S. Øfsdal
Webutvikling Kaia Helen Kristiansen

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet