Gullblyanten

Nucleus AS: Visuell profil Nucleus

Visuell profil Nucleus

Tittel Visuell profil Nucleus
Kategori Håndverk Design
Byrå Nucleus AS
Kunde Nucleus AS
Produkt Ny visuell profil
Innrykket i media Profilen er implementer på ulike trykksaker, postale maler, elektroniske flater mm.
Dato/tid for innrykk Profilen ble tatt i bruk våren 2011

Nucleus er et kommunikasjonsbyrå med 22 ansatte.

MÅL FOR UTFORMINGEN:
Å skape en synlig, tydelig og sterk identitet som formidler firmaets personlighet utad og som skaper gjenkjennelse og stolthet innad.

LØSNINGEN:
Den visuelle profilen er bygget rundt en enkel, men tydelig logo som kan brukes på en allsidig og kreativ måte.

Symbolet er bygget opp av et monogram plassert i en sirkel. Sirkelen henviser til firmanavnet ("nucleus" betyr "kjerne") mens monogrammet er bygget opp av de to første bokstavene i firmanavnet "n" og "u". Sammen danner de en snakkeboble/dialogboble som henspeiler på bransjetilhørighet.

Ved hjelp av font, farger og symbolbruk kan profilen enkelt tilpasses kommuniksjonsflaten og målgruppen. Der det er behov for å vektlegge profesjonalitet vil man lett kunne understeke dette visuelt ved å benytte et rent og ryddig grunndesign. Ønsker man å kommunisere det uformelle og menneskelige er det enkelt å ta i bruk en mer frodig fargepalett og kreativ bruk av symbol og typografi.

I den nye profilen er det lagt vekt på å skape en solid og gjennomarbeidet løsning som er morsom og inspirerende å jobbe med og som de ansatte kjenner seg igjen i er stolte av.

Bidragsytere

Rolle Navn
Grafisk Design Nucleus AS

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet