Gullblyanten

Wikborg, Rein & Co: Visuell identitet Wikborg, Rein & Co

Visuell identitet Wikborg, Rein & Co

Tittel Visuell identitet Wikborg, Rein & Co
Kategori Håndverk Design
Byrå Tank Design AS
Kunde Wikborg, Rein & Co
Produkt Visuell identitet
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk Lansert medio Oktober 2011

Eksisterende identitet ble utviklet sent på 90-tallet og er basert på tidligere logoer med klare shippingreferanser. I de siste årene har WRs visuelle identitet vært preget av usikkerhet, et sprikende uttrykk og en noe anonym fremtoning.

For å forstå hvilken strategi vi skulle benytte oss av har det vært avgjørende å bli kjent med verdiene og målene i WR, samt forstå hva som skiller WR fra de andre advokatkontorene i Norge.
WRs nye visuelle identitet bygger på følgende begreper:
Troverdig
Saklig
Eksklusiv
Smart
Internasjonal tilstedeværelse
Innholdsmessig oppfyller WR disse begrepene allerede, men det visuelle formspråket må også speile dette. Denne visuelle posisjonen er relevant, ledig og unik. WRs konkurrenter har i sine identiteter beveget seg mot en menneskelig retning og et mer mykt og trendy uttrykk. Det har gjort dem mer generiske. WR har valgt å gå i motsatt retning, ved å understreke sin kompetanse og profesjonalitet. Det har også vært avgjørende å få frem eksklusivitet, etterettelighet og tidløshet, samtidig som deres internasjonale tilstedeværelse har vært viktige driver for designvalgene.

Visuell visjon for WRs nye identitet har vært:
WIKBORG REIN & CO SKAL FREMSTÅ SOM EN MODERNE KLASSIKER

WRs nye webside er utviklet som «responsive web», dvs at siden designes modulært og automatisk endrer layout og design når skjermbredden endres. Dette er banebrytende teknologi som eliminerer behovet for definerte «stylesheets» for alle tenkelige skjermformater.

WR har fått en tydelig kommuniserende identitet, hvor form ikke står i veien for innhold. Identitetens rene, klassisk typografiske uttrykk bidrar til styrking av merkenavnet og gjør at den visuelle identiteten fremstår som klar og distinkt, akkurat slik man ønsker at en advokat skal være.

Logoen er utført rent typografisk og bygger på klassiske typesnitt. Ved å ta bort symbolet forsterkes fokuset på merkenavnet. Den klassiske utformingen uten symbol gjør den langt mer plasseringsvennlig, og den kan gjengis i små størrelser uten å miste lesbarhet.
Typgrafi er vesentlige bærere i identiteten. Vi har valgt moderne klassikere med distinkt formspråk og høy grad av lesbarhet.
Den gjennomgående bruken av spaltestreker og ordenseffekter forsterker det redaksjonelle og seriøse aspektet ved identiteten, og bidrar samtidig til å rydde opp i og tydeliggjøre innhold og budskap. Utstrakt bruk av sort/hvitt underbygger det saklige preget og hjelper også til å tydeliggjøre innholdet.
Bruk av digitale medier har stått sentralt i prosessen, og har vært førende for valgene underveis. Bruk av banebrytende teknologi i publisering gjør at WRs tar en klar lederposisjon i sitt segment, og tilstedeværelsen på alle digitale plattformer bidrar til å oppfylle kriteriene WR har til løsningen.

Bidragsytere

Rolle Navn
Konsulent Monica Kvinge
Kreativ leder Ina Brantenberg
Ansvarlig hos kunde Jon Fredø
Grafisk Design Helge Persen
Grafisk Design Sunniva De Villiers
Webdesign James McKay

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet