Gullblyanten

Kjelstrup & Wiggen: Ser du historien bak tallene, eller tallene bak historien?

Ser du historien bak tallene, eller tallene bak historien?

Tittel Ser du historien bak tallene, eller tallene bak historien?
Kategori Håndverk Design
Byrå DIST Creative
Kunde Kjelstrup & Wiggen
Produkt Ny identitet og kommuniasjon
Innrykket i media Dagens Næringsliv
Dato/tid for innrykk Mai 2012

Det er ingen tradisjon i norsk revisjonsbransje for å bruke profesjonell design og markedsføring for å differensiere seg. Konsekvensen er at «alle» revisjonsbedriftene likner på hverandre.

Plutselig endret forutsetningene seg. 1. juni 2011 fjernet myndighetene revisjonsplikten for de minste virksomhetene i Norge.

Med et pennestrøk forsvant 1,5 milliarder kroner bort fra markedet for de mellomstore revisjonsbedriftene. Konsekvensen er markant økt konkurranse, pris- og marginpress samt ledig kapasitet i revisjonsbransjen.

Utfordring:
I et marked hvor alle revisorer kommer fra de samme skolene, forholder seg til de samme revisjonsreglene, posisjonerer seg likt og leverer de samme produktene: Hvordan kan Kjelstrup & Wiggen differensiere seg fra alle andre?

Kjelstrup & Wiggen utvikler et totalt annerledes kommunikasjons-
konsept og redesigner hele virksomheten.

Bidragsytere

Rolle Navn
Reklamebyrå DIST Creative
Art Director Kjell Bryngell
Art Director Snorre Seim
Tekstforfatter Magne Hilleren
Konsulent Kjell S. Rakkenes
Prosjektleder Una Mogstad Solbakken
Grafisk Design Snorre Seim

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet