Gullblyanten

Politidirektoratet og Kripos: Det norske landskap

Det norske landskap

Tittel Det norske landskap
Kategori Design - Print/Skilt/Omgivelse

Byrå Neue Design Studio
Kunde Politidirektoratet og Kripos
Produkt Det norske pass
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk

Få land kan skilte med slik naturrikdom som Norge. Bildet av naturen vil lett kunne kalles en klisje, men fordi den er allment akseptert og dypt forankret i norsk kultur og sjel, er den noe vi alle kan identifisere oss med. Illustrasjonene – sett fra nord til sør, viser kontrastene i natur og vær som har preget oss, gitt oss mulighetene og ressursene for verdiskaping og utfoldelse. Og naturen som scenen hvor historiske øyeblikk har funnet sted.

Norske pass skal ivareta identiteten overfor både eieren og den kontrollerende myndighet. Som innehaver skal man oppleve at de reflekterer tilhørigheten til Norge, gi eierskap og stolthet — og dermed behandles med varsomhet og respekt. I en kontrollsituasjon er det viktig at dokumentene effektivt ivaretar personens sikkerhet. Dokumentene skal være raske å gjenkjenne, med stor troverdighet.

Nasjonale og internasjonale lover krever at sikkerhetsnivået heves i takt med at trusselbildet endres. Derfor har Politidirektoratet besluttet å modernisere systemene og prosessene for utstedelse av norske ID-dokumenter.

NB: Av sikkerhetsmessige årsaker tillater ikke Politidirektoratet en utfyllende visuell presentasjon av de nye passene. Bildene her er derfor alt byrået har lov å vise juryen. Hele resultatet vil man først se idet utgivelsen av nye pass starter i 2017.

Bidragsytere

Rolle Navn
Prosjektleder Gørill Kvamme
Design og illustrasjon ansvarlig Benjamin Stenmarck
Design rådgiver Lars Håvard Dahlstrøm
Typograf Øystein Haugseth

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet