Gullblyanten

: World Chess Final Oslo 2016

World Chess Final Oslo 2016

Tittel World Chess Final Oslo 2016
Kategori Elevarbeider - Design
Byrå Ole Marius Rygh
Kunde
Produkt Visuell profil og digital platform
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk

Prosjektet har gått ut på å designe den visuelle identiteten og applikasjoner til et tenkt Sjakk VM i Oslo 2016.

Operaen, Oslos mest ikoniske bygg, er valgt som venue med mulighet for å se sjakkpartiene på hovedscenen eller på storskjerm på taket. Det ligger i sjakkens natur at den fysiske deltagelsen er begrenset. Derfor har hovedfokuset ligget på digitale flater som formidlingskanaler for å gjøre VM tilgjengelig for et størst mulig publikum, lokalt og over hele verden. Det er blitt lagt vekt på at designet skal gjøre det lett å følge spillet selv om man ikke er sjakkekspert. Løsningen bygger på en visuell profil med en dynamisk logo som endres i takt med spillet.

Bidragsytere

Rolle Navn
Grafisk Design Ole Marius Rygh

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet