Gullblyanten

Queen Sonja Print Award: Celebrating Print Art

Celebrating Print Art

Tittel Celebrating Print Art
Kategori Håndverk
Byrå Anorak
Kunde Queen Sonja Print Award
Produkt Annonse og invitasjon
Innrykket i media Printannonse i Sotheby's Prints & Multiples
Dato/tid for innrykk 1. september 2016

Sotheby’s i London avholdt en auksjon til støtte for kunststiftelsen Queen Sonja Print Award (QSPA), og i den anledning skulle dette annonseres for i kunstkatalogen til Sotheby’s, samt sendes ut personlige invitasjoner.

QSPA har som mål å generere interesse for, og støtte utviklingen av, grafisk kunst. Innen grafisk kunst er selve prosessen en stor del av det endelige resultatet. Vi lot oss inspirere av denne prosessen, og ønsket å fremheve noe av det arbeidet som ligger bak et slikt verk. Grafisk kunst er ikke bare et design eller et motiv, men et håndverk.

I de fleste teknikkene blir det endelige verket speilvendt av det opprinnelige bildet man starter ut med. Dette elementet videreførte vi inn løsningene ved å trykke budskapet speilvendt, slik at det måtte leses ved hjelp av den motstående siden i speilpapir, som symboliserer kobberplaten som blir brukt i trykkeprosessen.

Når man er i selskap med genier som Matisse og Picasso, blir det visuelle uttrykket selvsagt viktig, samtidig som en idébasert og interaktiv løsning skilte seg ut i mengden.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Juliane Stensrud
Art Director Maria Lilly Flakk
Konsulent Rune Roalsvig
Prosjektleder Ellen Sørnes Hilleren

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet