Gullblyanten

Veidekke: Sammen bygger vi fremtiden

Sammen bygger vi fremtiden

Tittel Sammen bygger vi fremtiden
Kategori Integrert
Byrå Dinamo
Kunde Veidekke
Produkt Lærlingkampanje
Innrykket i media TV, SoMe og nett
Dato/tid for innrykk 13.2 - 28.2.17
URL http://byggfremtiden.no/

Ungdom søker seg vekk fra yrkesfag! Ifølge NHO vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2030. Likevel har bygg- og anleggsfag opplevd en dramatisk nedgang i antall søkere de siste ti årene. Årsaken er sammensatt, men en rekke undersøkelser viser at lav kunnskap om yrkesfagsfaglig utdanning, samt lav status blant ungdom og deres foreldre, har en negativ effekt på søkertallene. Dette er bekymringsfullt for Veidekke. Som et av landets største entreprenørselskap er de avhengig av at unge mennesker søker seg til bygg og anlegg. Med dette som bakteppe ønsket Veidekke å lansere en kampanje som skulle få ungdom tilbake til bygg- og anleggsfag på videregående skoler.

Målet for kampanjen var å heve statusen til yrkesfag, sikre flere søkere til bygg- og anleggsfag, øke kjennskapen til bygg- og anleggsfag, samt heve attraktiviteten til Veidekke som arbeidsgiver.

Grunnideen handlet om en enkel innsikt. Nesten alle ungdommene vi snakket med, fortalte at de elsket å bygge som barn, men at skolehverdagen hindret dem i å dyrke denne interessen. Mange sa at de fant større glede og mestringsfølelse gjennom å bruke hendene og jobbe med praktiske oppgaver. Vi fant derfor frem til et kreativt konsept som bygget rundt denne innsikten.

Fire uker før søknadsfristen løp ut, lanserte vi konseptet ”Til alle dere som elsker å bygge – fortsett med det!”. Kampanjen skulle nå ungdomsskoleelever og deres foreldre. Konseptet ble tatt ut gjennom en film, kampanjesiden www.byggfremtiden.no, aktiviteter i sosiale medier og ulike PR-tiltak.

Kampanjen oppnådde fantastiske resultater. Søkertallene til Bygg- og anleggsteknikk gikk opp 8 prosent fra 2015, etter 10 år med nedgang. Vi fikk bred pressedekning og kampanjesiden hadde 20 000 besøkende. Veidekke klatret 22 plasser på årets IPSOS MMI-måling (Store norske bedrifter) fra 80. plass til 58. plass.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Mattis Bentzen
Tekstforfatter Morten Andresen
Konsulent Heidi Holm
Konsulent Henning Brikt Andersen
Prosjektleder Anne Gro Carlsson
Videojournalist Kristian Paulsen
Ansvarlig hos kunde Anders Auberg
Byråproducer Christian Westerberg Thoresen
Producer Beate Tangre
Produksjonsbyrå Tangrystan
Regissør Andrea Eckerbom
Webdesign Thomas Kjellberg
Webutvikling Kent André Nøklebye
Webutvikling Terje Karlsen

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet