Gullblyanten

Hero: Hero

Hero

Tittel Hero
Kategori Identitet
Byrå Melvær&Co
Kunde Hero
Produkt Visuell identitet
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk April, 2016
URL http://hero.no/

Hero er Norges største private aktør innen mottak, opplæring og integrering av flyktninger. De ønsket en ny visuell identitet som skulle speile det nære samspillet de som profesjonell leverandør har med enkeltmenneskene de jobber med å hjelpe. De møter hver flyktning som individ.

Løsningen ble en dynamisk logo som bygger på to elementer:

1. Hero, satt opp i stram typografi, representerer den solide og konstante organisasjonen.
2. Et dynamisk mønster av prikker og myke former skal symbolisere menneskene Hero jobber med.

Samtidig er Hero sterkt preget av en global virkelighet i konstant endring. Derfor endrer logoen seg også, i takt med verdensbildet Hero forholder seg til. I digitale flater (hero.no) genereres prikkemønsteret fortløpende ut fra reell flyktningestatistikk og migrasjonsmønsteret i åtte europeiske land.

Heros mangfold inspirerte fargevalget. Logoen består av av lilla (organisasjonen) og grønt (menneskene de jobber for). Der disse overlapper, oppstår den opprinnelige blåfargen som har fulgt Hero siden oppstarten i 1987. Denne symboliserer at Hero ikke er komplett uten begge elementene.

I tillegg til dynamisk logo på nettsiden, er logoen animert til bruk i andre digitale flater (mail, powerpoint etc.). En statisk versjon av logo brukes i trykkmateriell.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Ida Kristine Hatleskog og Sanda Zahirovic
Tekstforfatter Bjørn Ragnar Bastiansen
Konsulent Borghild Marie Kvale
Prosjektleder Hilde Klausen
Interaksjonsdesign Anders Almås
Animasjon Andreas Melvær
Produksjon Ida Kristine Hatleskog og Kristine Rimestad
Ansvarlig hos kunde Kjartan Dirdal og Tor Brekke
Grafisk Design Ida Kristine Hatleskog
Webdesign Ida Kristine Hatleskog og Bernt Henrik Kommedal
Webutvikling Peanuts

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet