Gullblyanten

McDonald's: Salat

Salat

Tittel Salat
Kategori Pakningsdesign
Byrå NORD DDB OSL
Kunde McDonald's
Produkt Salat
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk

Fast-food har som kjent et dårlig rykte når det kommer til kvalitet. McDonald’s har imidlertid de aller strengeste kvalitetskrav til sine underleverandører. Da er det viktig at dette også reflekteres i hvordan maten presenteres. Det inkluderer selvfølgelig forpakningen maten blir servert i. Og når McDonald’s skulle lansere sin nye pastasalat ble vi raskt oppmerksomme på produktets eksisterende pakningsdesign. McDonald’s har vanligvis tydelige føringer på hvordan deres produkter skal fremstå, og mye av designet blir gjort sentralt for hele det europeiske markedet. I dette tilfellet så vi dog et såpass stort forbedringspotensial at vi i samråd med kunden valgte å utforme et eget alternativ som kunne utfordre den internasjonale versjonen.

Vi valgte å håndtegne ingrediensene og bruke illustrasjonene som grunnlag for designet. Dette ga produktet en mer organisk fremtoning og løftet kvalitetsinntrykket betydelig, sammenlignet med den gamle pakningen.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Joachim Andreas Haug
Konsulent Helen Selberg Johansen
Prosjektleder Silje Linge
Ansvarlig hos kunde Mari Husby
Ansvarlig hos kunde Mette Vonen
Grafisk Design Audun Stien
Illustrasjon Helene Egeland

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet