Gullblyanten

Reform – ressurssenter for menn: Rettssalen

Rettssalen

Tittel Rettssalen
Kategori Ikke-kommersiell
Byrå Alle Gutta
Kunde Reform – ressurssenter for menn
Produkt
Innrykket i media Reklamefrie dager 2016, TV2 og TvNorge
Dato/tid for innrykk Reklamefrie dager 2016, TV2 og TvNorge

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

Partnervold hvor mannen blir voldsutsatt av sin kvinnelige partner er et svært tabubelagt tema og de fleste menn som lever i et slikt forhold søker aldri hjelp i frykt for å bli latterliggjort eller ikke trodd av venner, familie og samfunnet for øvrig.

Reform ønsker å bevisstgjøre folk om at mange menn opplever vold i nære relasjoner, og at kvinner også kan være voldsutøver. Med holdningskampanjen Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn.

Partnervold hvor mannen blir voldsutsatt av sin kvinnelige partner er et svært tabubelagt tema og de fleste menn som lever i et slikt forhold søker aldri hjelp i frykt for å bli latterliggjort eller ikke trodd av venner, familie og samfunnet for øvrig.

Reform ønsker å bevisstgjøre folk om at mange menn opplever vold i nære relasjoner, og at kvinner også kan være voldsutøver. Med holdningskampanjen ”Rettsalen” ønsker Reform å oppnå større forståelse rundt problematikken ved å utfordre våre egne holdninger til kjønnsrollene. «Rettssalen» ønsker Reform å oppnå større forståelse rundt problematikken ved å utfordre våre egne holdninger til kjønnsrollene.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Benedicte Killi
Art Director Kine Lillerud
Prosjektleder Bente Stray
Prosjektleder Linn Agustoni
Ansvarlig hos kunde Are Saastad
Klipp HocusFocus
Producer Caroline Werring
Producer Vittoria Røkke Passalacqua
Produksjonsbyrå The Film Agency Oslo
Regissør Tommy Normann

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet