Gullblyanten

Rusken: Ikke kast søppel på ...

Ikke kast søppel på ...

Tittel Ikke kast søppel på ...
Kategori Ikke-kommersiell
Byrå Kikkut Kommunikasjonsbyrå AS
Kunde Rusken
Produkt Holdningskampanje
Innrykket i media Facebook, Instagram, alle Oslokinoer og 12 ad-shels.
Dato/tid for innrykk Ad-shels: 04.04 - 17.04.2016. Oslokinoer: 01.04.-28.06.2016. Facebook/Instagram: 14.04.-20.04.2016

En undersøkelse utført av TNS Gallup viser at innbyggere i Oslo synes det er mer forsøpling i sentrum enn i deres egne nærområder.
Hvordan kunne vi hjelpe Rusken – «Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by» – i deres arbeid med å holde sentrumsnære områder frie for avfall?

Gjennom vår kampanje ble Osloborgere kjent med personene bak kjente stedsnavn i Oslo. Portretter av de historiske personene, dekket av søppel, ble plassert i ad-shels i deres egne nabolag – på Carl Berners plass, på Olaf Ryes plass og ved Karl Johans gate. Gjennom en film publisert i sosiale medier ble innbyggerne også kjent med Karl Johan som blir kastet søppel på mens han vandrer rundt i Karl Johans gate. Målet med kampanjen var å gi innbyggere i Oslo følelsen av at forsøpling av sentrum nærmest er en personlig fornærmelse mot de menneskene som har gitt sine navn til kjente gater og steder i byen.

Bidragsytere

Rolle Navn
Konsulent Truls B. Hilland
Prosjektleder Hanna Tysse
Prosjektleder Rut Solli (Smallfilm)
Prosjektleder Tanya Wibye Nærdal (Palookaville)
Kreatør Anna Vaagland
Fotoassistent Daniel Peralta Rasmussen
Kreatør David Aasen
Executive produsent Elisabeth Enstad (Smallfilm)
Postproduksjon Hocus Focus
Grade Håvard Albertsen
Skuespiller Martin Karelius Østensen
Fotobyrå Palookaville
Lydarbeid Preben Grieg Halvorsen
Filmfotograf Åsmund Hasli
Fotograf Rune Bendiksen (Palookaville)
Produksjonsbyrå Smallfilm
Regissør Petter Holmsen
Stylist Cathrine Aas
Stylist Johanne Gjøstein

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet