Gullblyanten

KHÅK Kunsthall: Navn og logo for KHÅK Kunsthall

Navn og logo for KHÅK Kunsthall

Tittel Navn og logo for KHÅK Kunsthall
Kategori Håndverk
Byrå ELLE mELLE
Kunde KHÅK Kunsthall
Produkt Navn og logo
Innrykket i media Identiteten i lokalet og plakater
Dato/tid for innrykk 13.08.16

I 2016 gjennomførte vi en strategiprosess sammen med Ålesund Kunstforening, som resulterte i nye mål og verdier. Utifra dette ble det enighet om at kunstforeningen og stiftelsen Kjell Holms kunstsamling skulle samlokaliseres - og dermed skape en større kunst- og kulturarena for en bredere målgruppe.

Gullet lå bokstavelig talt hos begge parter, og navnet ble KHÅK, Kjell Holms (KH) og Ålesund Kunstforening (ÅK). Navnet skulle være lettfattelig, muntlig overraskende og lett å huske. Den nye KHÅK-en rommer nå alt fra betydningsfulle verk av norske billedkunstnere fra nasjonalromantikken, til all verdens samtidskunst og grafikk.

Ålesund Kunstforening hadde i mange år slitt med å bli oppfattet som en lukket kunstarena med en relativt smal og gammel besøksgruppe. Utfordringen lå i å kommunisere til potensielle nye medlemmer og kjøpere, men samtidig beholde de trofaste kunstinteresserte. Ved å flytte til nye lokaler og skape en felles identitet og kommunikasjon, oppleves KHÅK Kunsthall som en langt mer ambisiøs, utfordrende og åpen møteplass i kunst-Norge.

Visuelt kan logoen assosieres med reisverket i KHÅK-en, og viser en symbolikk for galleriet som har som hensikt å løfte kunsten opp og fram. Identiteten omgir seg med kunsten den representerer, den individuelle kunstner er identitetens farge.

Her er det ingen tid for kunstpause.

Bidragsytere

Rolle Navn
Prosjektleder Yvonne Aarset
Alle ansatte på huset ELLE mELLE
Grafisk Design Sunniva Grolid
Grafisk Design Therese Beyer Tomren

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet