Gullblyanten

Aspelin Ramm: Identitet for Gardermoen Campus

Identitet for Gardermoen Campus

Tittel Identitet for Gardermoen Campus
Kategori Identitet
Byrå StudioSkeie
Kunde Aspelin Ramm
Produkt Logo og identitet
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk

Gardermoen Campus er et eiendomsprosjekt der det skal utvikles et forretningsfelleskap bestående av kunnskapsbaserte- og helserelaterte bedrifter. LHL-klinikkene Gardermoen vil være hjertet i tjenesteklyngen, og visjonen er at det skal oppstå interessante synergier når andre bedrifter knytter seg til området, med fokus på helse – et helsefellesskap.

Identiteten tar for seg landskapet i området, som er preget av luftige og landlige omgivelser. Kontrasten i logosymbolet mellom de geometriske formene og de mer flytende organiske formene speiler det interessante med konseptet; et bylandskap i landlige omgivelser.

Symbolikken signaliserer helse og velvære, samtidig som den ikke skaper for sterke assosiasjoner og binder inntrykket for mye opp til dette. Oppdragsgiver ønsket åltså ikke nødvendigvis å utelukke andre type bedrifter som ikke var direkte relatert til helse.

Bidragsytere

Rolle Navn
Kreativ leder Kristian Severin Skeie
Grafisk Design Mats Nielsen

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet