Gullblyanten

Statoil: Når gode råd er unge

Når gode råd er unge

Tittel Når gode råd er unge
Kategori Onlinefilm
Byrå TRY
Kunde Statoil
Produkt
Innrykket i media YouTube, Facebook, Aftenposten digitalt, bannere
Dato/tid for innrykk 14.november-5.desember 2016
URL http://www.aftenposten.no/brandstudio/feature/statoil/ungerad/unge-meninger

De seneste årene har Statoil møtt flere krevende debatter samtidig. Om klima, arbeidsplasser, økonomi og politikk. Debatter som rører ved olje- og gassnæringens eksistensberettigelse. Antall unge som søker seg til petroleumsfag har sunket drastisk. Undersøkelser utført i 2015 forteller at den yngre generasjonen (18-35) oppfatter Statoil som et lukket og tunggrodd selskap, som de ikke nødvendigvis opplever som verken klimabærekraftig eller innovativt. Her har Statoil mye på hjertet og mange bevis på det motsatte. Temaene er likevel komplekse og det er krevende å vekke interesse for et selskap og en industri mange unge i dag opplever som lite relevant. Statoil ønsket derfor å gå fra monolog til dialog, øke kunnskapen blant de unge om sine dilemmaer og ta "morgendagens ledere" på alvor.

Gjennom prosjektet “Når gode råd er unge” oppsøkte vi syv unge forskjellige, reflekterte og kritiske stemmer og filmet dem i møte med fem konsernsjefer innenfor hvert av Statoils kjernefelt. Ingen av de unge hadde en direkte tilknytning til Statoil og representere forskjellige yrker og studier med stor geografisk spredning. I dialogen med de unge fikk konsernledelsen anledning til å se “se seg selv i speilet” og bli konfrontert med kritiske spørsmål og gode råd til hvordan Statoil bør rustes til å bli enda mer omstillingsdyktige i årene som kommer.
”Når gode råd er unge” er kun første steget på veien mot et mer åpent, uredd og søkende Statoil. Det er ikke alle rådene som vil bli etterfulgt, men et solid utvalg av rådene er nå til behandling hos konsernledelsen og vil definere grunnlaget for neste fase i prosjektet - med konkrete tiltak og bevis.
-----------
I tillegg til de fem filmene ble det utviklet en kampanjenettside i samarbeid med Aftenposten Storby, med supplerende artikler innenfor de fire temaene: Klima, arbeidsplasser, innovasjon og nye energiløsninger. Her kunne man også sende inn debattinnlegg som på selvstendig grunnlag ble vurdert for publisering i Aftenposten. Det ble også holdt debattmøter med Aftenposten Event i Norges fem største byer for unge mellom 18 og 35 år.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Marius Aasen
Tekstforfatter Bjørnar Buxrud
Tekstforfatter Susanne Hovda
Tekstforfatter Torkild Jarnholt
Konsulent Erikha Harket
Konsulent Sindre Beyer
Konsulent Sven Jensen
Prosjektleder Mona Løkke
Optimalisering sosiale medier Gunnar Stensaker
Produksjonsleder Vittoria Røkke Passalacqua
Ansvarlig hos kunde Ellen Andreasson
Ansvarlig hos kunde Erik Haaland
Ansvarlig hos kunde Henrik Habberstad
Ansvarlig hos kunde Karen Onsager Keiserud
Producer Caroline Werring
Producer Linda Tillier
Produksjonsbyrå Film Agency Oslo
Regissør Tommy Nordmann
Webdesign Martin Klausen
Webutvikling Anders Stalheim Øfsdal
Webutvikling Thomas Lein

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet