Gullblyanten

Nasjonal Jazzscene: Rebranding av Nasjonal Jazzscene

Rebranding av Nasjonal Jazzscene

Tittel Rebranding av Nasjonal Jazzscene
Kategori Student - Design
Byrå Petter Torgersen Myhr
Kunde Nasjonal Jazzscene
Produkt Identitet
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk Mai 2017

Jeg har laget en rebranding av Nasjonal Jazzscene, med utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan dynamisk design brukes i en visuell identitet for å skape et mer bærekraftig og langvarig produkt?. Målet var å utforske hvordan man kan skape grunnlaget til en dynamisk identitet, og hvordan dette grunnlaget kan tas videre og fornye seg selv, med en fot i det opprinnelige visuelle uttrykket. Dette har jeg gjort ved å skape et typografisk system basert i stor grad på geometri og gjenkjennelige former for å skape en visuell rød tråd mellom bokstavene. Gjennom denne tilnærmingen kan man skape basisen for en identitet som kan bli fornyet for hvert nye arrangement, og fortsatt ta vare på den gjenkjennelige faktoren som skaper identiteten. Jeg ønsket å lage en form for byggekloss til designet som skulle fungere som det eneste faste og konsekvente i designet slik at man i utallige variasjoner fortsatt kan se den gjennomgående identiteten i produktet. Designeren kan med en slik byggekloss lage hva slags konstruksjoner han/hun vil, hva de skal putte av lim og sement innimellom er helt opp til de selv — men de bruker fremdeles den samme byggeklossen. Slik oppnår man den ønskede effekten for gjenkjennelighet i variasjonene som vil oppstå. Jeg valgte å basere dette rundt et typografisk system som det eneste faste og konsekvente i identiteten, uten noen regler om hva slags farger eller layout man skal bruke.

Bidragsytere

Rolle Navn
Grafisk Design Petter Torgersen Myhr

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet