Gullblyanten

Handverk Forlag: Kunsten å IKKE kaste mat

Kunsten å IKKE kaste mat

Tittel Kunsten å IKKE kaste mat
Kategori Håndverk
Byrå Handverk AS
Kunde Handverk Forlag
Produkt Bok
Innrykket i media
Dato/tid for innrykk Utgitt i august 2017

I Norge kaster forbrukere 217 millioner kilo mat hvert år – i overkant av 42 kilo hver. Vi mener det største problemet er mangel på kunnskap om hva som skjer med «gammel» mat og hva man kan gjøre med matvarer som «går ut på dato». Med denne boka vil vi bidra til å redusere matkastingen. Vi går gjennom mer enn 100 av de vanligste matvarene og forklarer hvordan du kan vurdere holdbarheten med dine egne sanser.

Innholdet i boka er todelt, den første delen er en generell faktadel om matsvinn og den andre delen er en gjennomgang av de matvarene det kastes mest av i Norge, med beskrivelser og praktiske råd om holdbarhet og oppbevaring. Vi har fotografert alle matvarene på det punktet der de begynner å bli dårlig, men hvor de fortsatt kan spises. Vi har fått all maten fra butikker, og den var gått ut på dato når vi mottok den. Vi ønsket at selve boken skulle være en effektiv og bærekraftig produksjon. Vi ga ut boka på eget forlag. Den er trykket i Norge på papir laget av landbruksavfall. Vi har brukt «kortreist» typografi, skrifttypene i boka er fra norske Monokrom.

Vi leverer også inn en fysisk bok.

Bidragsytere

Rolle Navn
Tekstforfatter Thomas Horne
Fotograf Colin Eick
Grafisk Design Eivind Stoud Platou

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet