Gullblyanten

Rørosmeieriet: Økologisk Helmjølk

Økologisk Helmjølk

Tittel Økologisk Helmjølk
Kategori Print
Byrå f+oss
Kunde Rørosmeieriet
Produkt Økologisk helmjølk
Innrykket i media Printannonse i Ren Mat
Dato/tid for innrykk Høsten 2017

Rørosmeieriet står for økologisk landbruk og mat av høy kvalitet, håndverksproduksjon, med utspring i rike norske og lokale mattradisjoner. Økologiske produkter øker i popularitet, og som en liten aktør ønsket Rørosmeieriet å bygge bevissthet og preferanse hos den økologiske forbruker ved å fokusere på sin rettesnor "I takt med naturen". Rørosmeieriet ønsket en profilbyggende annonse som, på en tydelig og lett forståelig måte, kunne forklare hva som skiller de økologiske meieriproduktene fra produkter fra konvensjonell meieridrift, samtidig som den skulle knytte økologisk meieridrift tett opp mot naturens påvirkning på smaken.

Bidragsytere

Rolle Navn
Prosjektleder Ingvild Andersen
AD/tekst Ingvild Selliaas
AD/kreativ leder Morten Foss
Ansvarlig hos kunde Gunhild Sun Bellsli
Fotograf Øivind Haug

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet