Gullblyanten

Norges sjømatråd: Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Tittel Hva skal vi leve av i fremtiden?
Kategori Film
Byrå TRY
Kunde Norges sjømatråd
Produkt Laks er viktig for Norge
Innrykket i media TV2, TVN med tilhørende underkanaler
Dato/tid for innrykk sept-nov 2017

BAKGRUNN
Målet med kampanjen er å få nordmenn til å se hvor stor verdiskaping oppdrettsnæringen vil stå for i framtiden. Sjømat (70% lakseoppdrett) er med all sannsynlighet den næringen som vil overta etter oljen. Regjeringen har uttalt at man ønsker en femdobling av produksjon frem mot 2050.

Det er relativt lav kunnskap om sjømatindustrien blant nordmenn flest. I tillegg sliter næringen med dårlig omdømme. Norges sjømatråd ønsket derfor å fortelle om potensialet til lakseoppdrett, og bruke filmene som en inngang til å fortelle hva man gjør for å rydde opp i utfordringene.

INNSIKT
Det finnes en svak uro hos nordmenn med tanke på hva Norge skal leve av når oljen tar slutt. Stadig vekk omtales nye oppfinnelser, ting og idéer som den nye oljen, men er klar over om hva som faktisk KAN bli den nye oljen.

IDE:
I en serie filmer er vi flue på veggen på ulike workshops hvor temaet er ”Hva skal Norge leve av etter oljen”. Deltakerne kommer stadig opp med nye idéer, men evner ikke å se at løsningen allerede ligger rett foran nesen på dem.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Preben Moan
Tekstforfatter Camilla Bjørnhaug
Konsulent Helge Gjertveit
Prosjektleder Eline Rønneberg Vik
Ansvarlig hos kunde Bjørn-Erik Stabell
Ansvarlig hos kunde Kristin Pettersen
Producer Kristian Hajdu
Produksjonsbyrå Heimlich
Regissør Steinar Borge

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet