Gullblyanten

Sparebanken Sør: Sammen i alt

Sammen i alt

Tittel Sammen i alt
Kategori Integrert
Byrå S & B-N
Kunde Sparebanken Sør
Produkt Sparebank
Innrykket i media Kino og programmatisk annonsering
Dato/tid for innrykk vår/sommer 2017

Sparebanken Sør har kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og 
Telemark. Mer enn 50% av alle banktjenester i 
landsdelen går i dag via banken. De er også en aktiv samfunnsaktør i regionen. Vår oppgave var å skape en profilkampanje som rettet fokus på 
bankens verdier om å være en nær og personlig aktør i landsdelen. 
Løsningen skulle treffe en bred målgruppe og bygge stolthet hos 
eksisterende kunder samt vekke oppsikt hos nye kunder.
Sørlandet er den landsdelen i Norge med flest dialekter. 
Dialekt speiler historie, generasjoner og 
tradisjoner, men også utvikling, tilpassing og storhet. 

Mange gode råd har blitt gitt på ulike dialekter av 
bankfunksjonærer opp gjennom tidene. Selv om banken utvikler seg digitalt, vil nærhet fremdeles være viktigst. Voiceover til filmen ble lest inn 
på de mest særegne dialektene Sørlandet har å by på. 
De ulike dialekt-versjonene ble vist på kinoer i geografisk 
tilpassede områder, som matchet dialekten. 

Gjennom programmatisk annonsering ble publikum også eksponert for filmene på sin dialekt der de var. Det ble lagd 6, 15, 20 og 30 sek versjoner av den 2 min lange hovedfilmen. Caset her viser hovedfilmen på valledialekt og en dialektreel som er lagd for å vise konseptet.

Bidragsytere

Rolle Navn
Reklamebyrå S & B-N
Prosjektleder Jostein Syvertsen
Prosjektleder Mikkel Gulliksen
Prosjektleder Oda Jenssen
Kreativ leder Christian Bråthen-Nordland
Dronefotograf Andreas Bru Eide
Dronepilot Daniell Ashby
Tekninsk assistent Emil Håseth Gurvin
Produskjonsassistent Ernst Møiø
Assistent Lena Jore
Produskjonsassistent Madeleine Kviljo
Assistent Nina Bråthen-Nordland
Drone Paal Odden
Drone Reiel Bruland
Lydmiks Roald Råsberg
Ansvarlig hos kunde Trond Skjæveland
Filmfotograf Nils Eilif Bremdal
Musikk Nicholas Sillitoe
Producer Gry Sætre
Produksjonsbyrå Tangrystan
Regissør Hallvor Witzø

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet