Gullblyanten

Henie Onstad Kunstsenter: Henie Onstad Kunstsenter - visuell identitet

Henie Onstad Kunstsenter - visuell identitet

Tittel Henie Onstad Kunstsenter - visuell identitet
Kategori Identitet
Byrå ANTI AS
Kunde Henie Onstad Kunstsenter
Produkt Visuell identitet
Innrykket i media Februar 2018
Dato/tid for innrykk

I 50 år har Henie Onstad (HOK) vært en ledende arena for nasjonal og internasjonal samtidskunst og modernisme.

HOK har alltid vært en utfordrer med sin egenartede kunstneriske profil. I lengre tid har de hatt en utydelig identitet, der kunstnerne har blitt løftet høyt, men HOKs gjenkjennbarhet har vært svak.

Den nye identitet tar utgangspunkt i de historiske linjene og stedets unike arkitektur. Logosymbolet — designet 1968 — baserer seg på byggets karakteristiske trappeløp. Bygget er tegnet slik at utstillingssalene brer seg som en vifte ut ifra trappeløpet, byggets midtpunkt. Den nye profilen viderefører arkitektenes idé på alle flater; fra logosymbolet trekkes linjer ut til de ulike informative delene.

Det unike typesnittet, HOK Display, refererer til byggets arkitektoniske prinsipp om at ingen vinkler er 90°. Fonten er tegnet i to vekter; en ekspressiv og en klassisk grotesk. Variasjonen mellom disse to gjenspeiler bredden i HOKs kunstneriske profil.

HOKs mangfoldige aktivitetstilbud har ulike kommunikasjonsbehov, men er avhengig av en rød tråd som binder det sammen. Mens egenpromotering kan være tydelig preget av egen profil, må utstillingene ha mer rom for egenart, uten å miste HOK som avsender. Identiteten er basert på få, men særpregede virkemidler som tillater dette og sikrer HOK sin gjenkjennelighet.

Bidragsytere

Rolle Navn
Prosjektleder Benedicte Bølling
Prosjektleder Marthe Fagerli
Kreativ leder Gaute Tenold Aase
Animasjon Aleksander Rønning
Kunde Ana Maria Bresciani
Kunde Gunhild Varvin
Skriftdesign Jon Forss
Kunde Jørn Knutsen
Kunde Mathilde Thafvelin
Animasjon Peter Midtvedt
Skriftdesign Stefan Ellmer
Kunde Tone Hansen
Grafisk Design Håkon Stensholt
Grafisk Design Kristoffer Eidsnes
Grafisk Design Petter Torgersen Myhr

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet