Gullblyanten

OsloMet - storbyuniversitetet: OsloMet

OsloMet

Tittel OsloMet
Kategori Identitet
Byrå Uniform
Kunde OsloMet - storbyuniversitetet
Produkt Identitet
Innrykket i media 2018-
Dato/tid for innrykk Identiteten ble sluppet i august 2018
URL http://www.oslomet.no/

12.januar 2018 ble Høgskolen i Oslo og Akershus til OsloMet - storbyuniversitetet.

OsloMet driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning, internasjonale studier, teknologi, kunst og design.

OsloMets visjon er å bygge kunnskap som løser samfunnets utfordringer. En utdanningsinstitusjon med kraft til å forme fremtidens velferdssamfunn. Et universitet som gir retning. Et senter for felleskapsyrker, idealisme og optimisme.

Logoen gir assosiasjoner til en pilform. En aktiv, levende og retningsgivende markør som viser vei gjennom studieløpet og ut i arbeidslivet. En identitetsbærer med tyngde, som peker mot det vesentlige i fremtidens velferdssamfunn. En nysgjerrig og kunnskapsrik kraft som vil opp, ut, og frem – som får ting til å skje.

En synlig visuell overføring fra gammel logo og videreføring av Høyskolens profilfarge - gul, lå som premiss for identiteten. Den måtte være tydelig og samlende, med et monolittisk merkehierarki, og en sterk og gjenkjennelig signatur.

Identiteten forvaltes av OsloMets 60 kommunikasjonsarbeidere og nesten 2000 ansatte, samtlige uten formell designfaglig kompetanse.

Identiteten består derfor av få, sterke virkemidler. En bransjeutfordrende gul og det formgitte navnetrekket er de sterkeste driverne. De sikrer gjenkjennelighet og visuell kontinuitet som avsender på alt fra discopils til tung forskning.

Bidragsytere

Rolle Navn
Prosjektleder Anne Marte Sletto, Uniform / Ahead Group Norway
Rådgiver Hilde Marken Hyper / Ahead Group Norway
Designer / rådgiver Karen Fonk, Uniform / Ahead Group Norway
Rådgiver / design Tone Bergan, Uniform / Ahead Group Norway
Grafisk Design Carine Nylander, Uniform / Ahead Group Norway
Grafisk Design Kristine Blesvik, Uniform / Ahead Group Norway
Grafisk Design Mads Øvergaard, Uniform / Ahead Group Norway
Grafisk Design Martine Hage Uniform / Ahead Group Norway

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet