Gullblyanten

Lyse: Hyttebok x 65

Hyttebok x 65

Tittel Hyttebok x 65
Kategori Brings DM-pris
Byrå Fasett AS
Kunde Lyse
Produkt Sponsorat
Innrykket i media I gangen i 65 turisthytter
Dato/tid for innrykk april 2018 og utover sommeren

Lyse er et energiselskap (strømleverandør) eid av 16 kommuner på Sør-Vestlandet og en av reginonens største sponsorer.

Som en del av det nyetablerte sponsorkonseptet "Gjort mulig, sammen med oss", foreslo vi aktivisering og kommunikasjon, der Lyse skulle snakke mindre om seg selv og spille en mindre fremtredende rolle i historiene/kommunikasjonen og heller fortelle/stille seg bak de historiene der Lyse bidrar til å gjøre en forskjell.

Stavanger Turistforening (STF) er en av Norges største turistforeninger og har nærmere 20.000 medlemmer/65 hytter og er en langvarig samarbeidspartner av Lyse.

I over hundre år har store og spennende naturopplevelser, samvær og frisk fjell-luft gitt mengder av historier og opplevelser som hyttegjestene på STF ikke har hatt mulighet til å fortelle videre til de som kommer etter.

Dét kunne Lyse gjøre mulig: Gi en unik skrivebok til alle STFs hytter hvor alt dette fra nå av kunne samles. Bøkene er nå i bruk i alle hyttene – det begynner å bli en fin samling historier.

Etterhvert som bøkene blir skrevet ut, vil de overrekkes Norsk Folkemuseum og minner.no slik at fortellingene kan tas vare på for ettertiden – og for flere enn dem som er innom en av de 65 hyttene til STF.

Bidragsytere

Rolle Navn
Tekstforfatter Egil Alv Andreassen
Konsulent Pål Hjorth Berge
Prosjektleder Julie Hammer
AD-assistent Ingrid Nicolaysen
Ansvarlig hos kunde Cathrine Suttie
Grafisk Design Trond Fernblad
Illustrasjon Trond Fernblad

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet