Gullblyanten

BI Norwegian Business School: The Gender Equality Experience

The Gender Equality Experience

Tittel The Gender Equality Experience
Kategori Aktivering
Byrå Los & Co
Kunde BI Norwegian Business School
Produkt Rekruttering
Innrykket i media Facebook, YT / Mexico, Frankrike, Italia, USA, Russland, Tyskland, Ukraina, Storbritannia, Romania, Vietnam
Dato/tid for innrykk 01.01. - 08.03.

Utfordring: Handelshøyskolen BI ønsker å tiltrekke seg internasjonale studenter. BI har lav kjennskap utenfor Norge og målgruppen er stor og fragmentert.

Innsikt: Destinasjon velges før studiested, altså må vi selge Norge. Mange har fordommer knyttet til at Norge er langt nord, er kaldt, ugjestmildt og annerledes. Vi vet også at unge folk er bekymret for høy konkurranse ved endt utdanning, og har behov for å stå ut i mengden.

Løsning: Vi snudde barrierer til fordeler, og forteller hvordan det å velge Norge som studieland kan være et konkurransefortrinn. Derav konseptet Stand out, go north. Analogien til verdens mest kjente TV serie ga høy ga oss høy oppmerksomhet – og et univers hvor BI kunne snakke om sitt produkt på en relevant måte.
Et av Norges fremste fortrinn – også økonomiske – er høy grad av likestilling sammenliknet med resten av verden. Vi inviterte studenter til Norge for å oppleve likestilling i praksis. Ca 800 søkte på The Gender Equality Experience. Målet med prosjektet var å inspirere morgendagens ledere til å tenke annerledes og dermed bidra til å skape økonomisk bærekraftige samfunn.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Maria Myhre
Tekstforfatter Dean Clark
Konsulent Bjørn Kjetil Tønnessen
Prosjektleder Elisabeth Skogen Helland
Kreativ leder Marianne Knutsen
Etterarbeid Hocus Focus
Ansvarlig hos kunde Anette Skott
Ansvarlig hos kunde Kim Syvaldsen
Grafisk Design Vivian Ramfjord
Producer Caroline Werring
Produksjonsbyrå The Film Agency Oslo
Regissør Sigve Aspelund

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet