Gullblyanten

Norges Skogeierforbund: Tenk Tre

Tenk Tre

Tittel Tenk Tre
Kategori Identitet
Byrå Los & Co
Kunde Norges Skogeierforbund
Produkt Visuell identitet Tenk Tre
Innrykket i media 2019
Dato/tid for innrykk 2019
URL https://www.tenktre.no/

Visste du at alt som lages av olje kan lages av tre? I en tid hvor trefelling assosieres med noe negativt, er det behov for skogeiere og aktører å samles om et felles, positivt budskap. Målet er å vise hvordan økt bruk av trebaserte produkter og løsninger fremmer innovasjon, og hvordan norsk tre spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, må vi erstatte svart karbon med grønt karbon. Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk. For hvert tre vi hogger, planter vi nye. Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO₂ fra atmosfæren. Når trærne blir gamle, fanger de mindre CO₂. Da er de klare for en ny jobb. En jobb som en fornybar naturressurs.
Den visuelle identiteten er tiltenkt å skape et positivt og progressivt uttrykk, som bidrar til å sette søkelyset på grønnere valg. Logoen symboliserer selve treet som hogges, danner en åpen og dynamisk pil som gir retning og peker mot fremtidens mulighetsrom. Det typografiske bildet er solid, og speiler både trevirket i seg selv, håndverket og næringens majestetiske historie. Tenk grønt. Tenk smart. Tenk Tre.

Bidragsytere

Rolle Navn
Art Director Caroline Nordby
Tekstforfatter Hedvig Haraldstad
Konsulent Bård Skjørtorp
Prosjektleder Ellen Margrethe Fougner
Digital rådgiver Lukas Szachanski
Digital rådgiver Per Olav Walmann
Ansvarlig hos kunde Hanne Røn Artnsen
Grafisk Design Marianne Christie Ryalen
Grafisk Design Vivian Ramfjord
Webdesign Øystein Haugseth (Neue Design Studio)
Webutvikling Jerry & Conrad

Videoer, bilder og filer

Diskuter arbeidet